Førtidspension

Faggruppen

 • Amanda Fencker, Qaasuitsup, amfe@qaasuitsup.gl
 • Bea Mølgaard Lennert, Arbejdsmarkedsområdet, Qaasuitsup, bmle@qaasuitsup.gl
 • Hans Jensen , Sermersooq, hanj@sermersooq.gl
 • Anne á Dalbø, Sermersooq, annd@sermersooq.gl
 • Manasse Lars Mikaelsen, Arbejdsmarkedsområdet, Sermersooq, lami@sermersooq.gl
 • Otto Mathiasen, Kujalleq, otma@kujalleq.gl
 • Esther Kleist, arbejdsmarkedsområdet, eskl@kujalleq.gl
 • Emil Garney, Departementet for Familie, Ligestilling, Sociale Anliggender og Justitsvæsen, emga@nanoq.gl

Projektgrundlag

Oplæg fra Departementet for Familie, Ligestilling, Sociale Anliggender og Justitsvæsen

I forbindelse med dette projekt er nedenstående aftalt med Digitaliseringsstyrelsen:

Den ønskede funktionalitet vil kunne laves som en del af Winformatik-modulet Pension. Der bør nedsættes en faggruppe bestående dels af relevante kommunale repræsentanter, dels af repræsentanter fra Departement for Familie m.m.

Lovgrundlag:

Inatsisartutlov nr. 40 af 9. december 2015 om førtidspension De relevante §'er er §8-9, §12-14.

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 15 af 30. juni 2016 om førtidspension

Omfang

 • Afholdelse af faggruppemøder, referat, kravspecifikation
 • Fastsættelse af kodetabeller, f.eks. for typer af revalidering
 • Fastsættelse af struktur af oplysningerne på en person, f.eks. skal der kunne være mere end et revalideringsforløb?
 • Fastsættelse af indhold og form på statistik-udtræk, periode-størrelser
 • Side til registrering af en (potentiel) førtidspensionist
 • Side til dannelse af statistik
 • Test
 • Installation i 4 kommuner

Omfatter ikke konsulentbistand i forbindelse med ibrugtagning. Omfatter ikke kursusmateriale og afholdelse af kursus.

Faggruppemøder

Tiltagstyper

Oplæg til tiltagstyper

Oplæg til side-layout

Feltet "Note" er det eneste man kan ændre på i denne side.

Hvis man klikker på et eksisterende tiltag så kan man rette de enkelt felter i tiltaget.

Tiltag sorteres med yngste Start-dato øverst.

Statistik

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 15 af 30. juni 2016 om førtidspension:

 • 18. Kommunalbestyrelsen skal indberette statistiske oplysninger til Naalakkersuisut.  Kommunalbestyrelsen skal anvende de programmer eller formularer, der stilles til rådighed af Naalakkersuisut til indberetning. Stk. 2.  Kommunalbestyrelsen indberetter oplysning om oprettede, verserende og afsluttede sager og fordelt på ansøgninger og revurderinger.   Stk. 3.  De statistiske oplysninger omfatter: 1)  Alder, køn, bosted 2)  Afklaringsforløb fordelt på misbrugsbehandling, arbejdsprøvning mv. 3)  Revalideringsforløb fordelt på uddannelse, beskæftigelse mv.  4)  Sagsbehandlingstider fordelt på afklaringsforløb, revalideringsforløb og afgørelse. 5)  Afsluttede sager fordelt på afslag og tilkendelse af førtidspension. 6)  Sager afsluttet med tilkendelse af førtidspension fordelt på laveste, mellemste og højeste førtidspension og med oplysning om fastsat arbejdsevneprocent. 7)  Antal personer, der modtager eller har modtaget højeste førtidspension i medfør af § 19, stk. 1 i Inatsisartutlov om førtidspension. 8)  Antal fleks- skåne- og nyttejobs til rådighed fordelt på byer og bygder.   Stk. 4.  De statistiske oplysninger ajourføres løbende og indberettes til Naalakkersuisut senest én måned efter udløbet af et kvartal og et kalenderår.    Stk. 5.  Naalakkersuisut kan til enhver tid anmode om supplerende indberetning og herunder med andre statistiske oplysninger end de i stk. 2-3 nævnte.