Forslag til udbud af daginstitutions-oplysninger til "Min side"

Givet at en borger logger på med NemID, og er identificeret med CPR-nummer kan følgende oplysninger udbydes:

Børn i institution

Børn i institution, hvor borgeren er betaler. Bemærk at et barn godt kan optræde med mere end en indmeldelse. Eksempel (i dag er 26-02-2020):

 • Institution A. Start-dato: 01-01-2019, Slut-dato: 29-02-2020
 • Institution B. Start-dato: 01-03-2020. Slut-dato: (tom)

Indmeldelser, hvor slut-dato er fortidig vises ikke.

For hver indmeldelse oplyses:

 • Barns CPR-nummer
 • Indmeldelsesdato (kan være fortidig eller i fremtiden)
 • Udmeldelsesdato (hvor fremtidig)
 • Friplads %, start og slutdato for friplads
 • Søskende-rabat Ja/Nej
 • Pris i kommende måned
 • Institutionen:
  • Navn (kode + tekst)
  • Type (kode + tekst)
  • Lokalitet (by/bygd) (kode + tekst)
  • *Adresse
  • *Telefon
  • *E-mail
Oplysninger markeret med * hentes fra Winformatik kunderegister via det kundenummer, som er tilknyttet institutionen. I nogle tilfælde er det blot kommunen selv, der er angivet som kunde - i disse tilfælde kan der ikke vises specifikke oplysninger. Specifikke oplysninger kan opnås ved at kommunen opretter hver enkelt institution som kunde, og indtaster *-oplysningerne for denne.

 • Borgerens indkomst, der ligger til grund for takst for kommende måned
 • CPR-nummer for eventuel samboende/ægtefælle samt dennes indkomst.

Venteliste

Børn på venteliste, hvor borgeren er angivet som relateret voksen. Bemærk: et barn kan stå på flere ventelister samtidig. For hver optagelse på venteliste angives:

 • Barns CPR-nummer
 • Ventelistens navn (kode + tekst)
 • Ventelistens institutionstype (kode + tekst)
 • Ventelistens lokalitet (by/bygd) (kode + tekst)
 • Dato for optagelse på venteliste
 • Ønsket dato for start i institution
 • Prioritet (kode + tekst)
 • Plads på ventelisten

Uafklaret

Skal personers navn medsendes? Svar: Nej, "Min side" henter disse via anden Pitu-kilde.

Er det lovligt at vise samboendes CPR-nummer? Svar: I første omgang medsendes CPR-nummer.

For flere af oplysningstyperne findes både kode og klartekst. Eksempel:

Prioriteter:

Kode Klartekst
A Akut - børn med særlige behov
B Overflytning pga alder
C Børn af enlige eller tvillinger
D Børn med to udearbejdende forældre

Bemærk at f.eks. listen over prioriteter varierer fra kommune til kommune.

Ønskes kode eller klartekst eller begge dele?

Svar: Begge dele medsendes.

Bemærk: Klartekst foreligger kun på et sprog - typisk dansk.