Offentlig Digital Post (e-Boks)

Digital Post-løsningen giver sikker digital kommunikation mellem offentlige myndigheder og borgere og virksomheder. Løsningen for Digital Post leveres af e-Boks.

Her beskrives tilgang til e-Boks fra Winformatik.

Bemærk: Det er ikke muligt at anvende e-Boks fra Winformatik før kommunen har underskrevet en tilslutningsaftale vedr. e-Boks med Digitaliseringsstyrelsen. Indtil tilslutningsaftalen er indgået vil e-Boks-knapperne i Winformatik være "grå" og forsynes med ballon-teksten: "e-Boks er ikke installeret".

Efter underskift skal kommunen oplyse forskellige ID'er til Kimik iT, som sørger for opsætning af Winformatiks e-Boks-modul. Det handler om system-konstanterne 70-79.

Modtagere kan bede om at blive fritaget for digital e-Boks-forsendelse. De fritagne får i stedet for forsendelsen som et papirbrev. Valg mellem e-Boks og papirbrev sker udenfor Winformatik. Winformatik afsender blot en meddelelse, og har ikke indflydelse på om meddelelsen sendes digitalt via e-Boks eller med papirbrev. Læs om fritagelse.

En meddelelse består af en kort tekstbesked og et vedhæftet PDF-dokument.

Muligheder i Winformatik

Afsendelse

Der er mulighed for at sende følgende typer meddelelse via e-Boks:

  • Meddelelser vedr. børnetilskud
  • Meddelelser vedr. boligsikring
  • Meddelelser vedr. pension (førtidspension og alderspension)
  • Meddelelser vedr. daginstitution (årsregulering af takster)

Herudover kan man sende et vilkårligt PDF-dokument til en bestemt borger via e-Boks. Hertil bruges side 250. Man kan f.eks. skrive et brev i Word, gemme brevet som PDF fra Word, og derefter sende det via side 250. Funktionen kan f.eks. bruges af en medarbejder til test af om der er forbindelse fra Winformatik helt frem til borgerens e-Boks postkasse. Medarbejderen skal logge på e-Boks med NemID for at se meddelelsen.

Overvågning

Side 33 (under System-administration) giver mulighed for at overvåge afsendelsen af meddelelser. Der er bl.a. mulighed for at slå op på et bestemt CPR-nummer, og se hvilke meddelelser, der er sendt til pågældende borger. Det er muligt at se meddelelsen (PDF-dokumentet) og gensende meddelelsen.

Referencer

Digitaliseringsstyrelsen

Sullissivik.gl