Offentlig Digital Post (e-Boks)

Digital Post-løsningen giver sikker digital kommunikation mellem offentlige myndigheder og borgere og virksomheder. Løsningen for Digital Post leveres af e-Boks.

Her beskrives tilgang til e-Boks fra Winformatik.  

Bemærk:

Det er ikke muligt at anvende e-Boks fra Winformatik før kommunen har underskrevet en tilslutningsaftale vedr. e-Boks med Digitaliseringsstyrelsen. Indtil tilslutningsaftalen er indgået vil e-Boks-knapperne i Winformatik være "grå" og forsynes med ballon-teksten: "e-Boks er ikke installeret".

Efter underskift skal kommunen oplyse forskellige ID'er til Kimik iT, som sørger for opsætning af Winformatiks e-Boks-modul. Det handler om system-konstanterne 70-79.

Modtagere kan bede om at blive fritaget for digital e-Boks-forsendelse. De fritagne får i stedet for forsendelsen som et papirbrev. Valg mellem e-Boks og papirbrev sker udenfor Winformatik. Winformatik afsender blot en meddelelse, og har ikke indflydelse på om meddelelsen sendes digitalt via e-Boks eller med papirbrev. Læs om fritagelse.

En meddelelse består af en kort tekstbesked og et vedhæftet PDF-dokument.

Muligheder i Winformatik

Afsendelse

Der er mulighed for at sende følgende typer meddelelse via e-Boks:

Meddelelser vedr. børnetilskud

Side Side nr.
 Enkeltstående breve ifm. sagsbehandling (tildeling og afslag)  550
 Månedlige breve (ved regulering af børnetilskud)  551
 Årlige breve (ved regulering for det kommende år)  551

Meddelelser vedr. boligsikring

Side Side nr.
 Enkeltstående breve ifm. sagsbehandling (tildeling og afslag) 570D

Månedlige breve (ved regulering af boligsikring) 

Send e-Boks til lejere

Send e-Boks til private udlejere

571
 Årlige breve (ved regulering for det kommende år) 574

Meddelelser vedr. pension (førtidspension og alderspension)

Side Side nr.
 Enkeltstående breve ifm. sagsbehandling (tildeling og afslag)  900
 Månedlige breve (ved regulering af pension)  902
 Årlige breve (ved regulering for det kommende år)  902

Meddelelser vedr. daginstitution 

Side Side nr.
Årlige breve (årsregulering af takster)                                     520

Standardbrev

Herudover kan man sende en vilkårlig tekst (standardbrev) til en bestemt borger eller virksomhed via e-Boks med side 250. Systemet gemmer brevet som et PDF-dokument, og sender dette via e-Boks. Systemet sørger for at dokumentet opfylder kravene til Fjernprint.

Funktionen kan f.eks. bruges af en medarbejder til test af om der er forbindelse fra Winformatik helt frem til en e-Boks-postkasse. Det kan f.eks. gøres ved at medarbejderen sender en e-Boks-besked til sig selv. Medarbejderen skal logge på sin egen e-Boks med NemID for at se meddelelsen.

Overvågning

Side 33 (under System-administration) giver mulighed for at overvåge afsendelsen af meddelelser. Der er bl.a. mulighed for at slå op på et bestemt CPR/CVR-nummer, og se hvilke meddelelser, der er sendt til pågældende borger/virksomhed. Det er muligt at se meddelelsen (PDF-dokumentet) og gensende meddelelsen.

Opsætning

ID Beskrivelse
70 e-Boks aktiv (J/N)
71 Digital Post (e-Boks) Klient ID - 2 tegn
72 Digital Post (e-Boks) System-Id (test:3994,prod:44158) - op til 6 tegn
73 Digital Post (e-Boks) Content Type ID (test:179343 KU:189983 QE:? KQ:189982 AK:189984)
74 Digital Post (e-Boks) Endpoint URL
75 Digital Post (e-Boks) Platform type (test eller production)
76 Digital Post (e-Boks) Cerfificate Thumbprint
77 Digital Post (e-Boks) PayloadXmlFile (Komplet sti og filnavn)
78 Digital Post (e-Boks) XSDPATH (Komplet sti og filnavn)

Referencer

Digitaliseringsstyrelsen

Sullissivik.gl

Lov om Offentlig Digital Post

Bekendtgørelse om fritagelse

Teknisk dokumentation fra Magenta