Snitflade 861 Renovation

Bemærk:

Snitfladen anvendes ikke i Sermersooq. Sermersooq anvender RenoWeb, som har egen snitflade til Prisme.

Beskrivelse

Bogføring af renovation i Winformatik omfatter:

 • Debitering af borgere/virksomheder, der skal betale for tømningen
 • Kreditering af indtægtskonto, der hører til den pågældende leverance-type
 • Debitering af udgiftskonto vedr. direkte betaling f.eks. fra kommunal institution. Beløbet fratrækkes debitering til institutionen.
 • Dannelse af regningsspecifikation

Anvendelse af filformater

 G69

 • En linje pr. indtægtskonto (Kreditposten - Bruttobeløb)
 • En samlet linje på modkontoen for fagmodulet (debet - Nettobeløb)
 • En linje pr. "betales fra konto" (debet), Felt 132 og felt 133 bruges ikke.

10Q

 • Trans 10: oplysning om debitor (medsendes altid, også selv om debitor allerede er oprettet i Prisme)
 • Trans 24: Oplysning om raten, f.eks. beløb (debet). Udelades ved "betales fra konto".
 • Trans 26: Rate-specifikation, på basis af regningsspecifikationen
 • Trans 52 ved GLN-nummer

Bemærk, at ved indlæsning af denne i Prisme dannes en kreditering på det samlede beløb på modkontoen.

Notat fra Johnny, Fujitsu (19. maj 2017):

 • Brug foreløbig altid Sagsnummer = 00
 • Vedr. GLN: En Trans 52 forudsætter at der også er sendt en Trans 10 med Person-/CVR-nummer udfyldt med CVR-nummer

Anvendelse af felterne

G69:

En linje med indtægten pr. indtægtskonto:

Registreringssted

000

(3 positioner numerisk).

Kan udfyldes med nuller.

Snitfladetype

G69

 

Linieløbenr

00001

(5 positioner numerisk, foranstillede 0’er)

Organisationsenhed

0956

Sermersooqs nummer hos CPR

(4 positioner numerisk, foranstillede 0’er)

Udfyldes med kommunenr eller amtsnr.

 Eksempel: Hals Kommune angives ved ’0817’, Vestsjællands Amt ved ’0030’.

Organisations_Type

01

(2 positioner numerisk, kan udfyldes med ’01’)

Posteringstype

 

NOR

(3 positioner alfanumerisk)

Skal udfyldes med enten ’NOR’, ’PRI’, ’SUP’).

’NOR’ hvis det er en normalpostering.

’PRI’ hvis det er en primosaldopostering.

’SUP’ hvis posteringen vedr. supplement.

 Skal i forhold til Prisme altid være NOR

Linieformat

 

FLYD

(4 positioner alfanumerisk)

Skal altid udfyldes med ’FLYD’.

Felt 103, Maskinnr

 

&10300861

(5 positioner numerisk, foranstillede 0’er, skal udfyldes)

Posteringens maskinnr.

 Eksempel: ’&10300123’.

 APP_KODE = 861 (side-nummer i Winformatik, der bogfører renovation) F.eks. 00861

Felt 104, Ekspeditionsløbenr

 

&104 0000001

(7 positioner numerisk, foranstillede 0’er, skal udfyldes)

Posteringens ekspeditionsløbenr.

 Linjenummer i filen

Felt 110, Posteringsdato

 

&110 20170113

(8 positioner, skal udfyldes)

Posteringsdato for posteringen.

Udfyldes med datoformat ’ÅÅÅÅMMDD’.

 

Feltet PST_DTO i Winformatik

Felt 111, Kontonr

 

&111

6601017021

 

(10 positioner numerisk, skal udfyldes)

Registreringskontonr for posteringen. Udfyldt kontonr skal overholde gældende reglerne for et registeringskontonr.

Feltet bliver udvidet til 21 tegn (numerisk) og valideringsregler for kontonummer fjernes. Foranstillet 0’er. 

Går igennem kontobroen.

 Winfo: Feltet KTO

Felt 112, beløb

&112 000002582100-

 

(13 positioner, foranstillede 0’er, skal udfyldes).

De første 12 positioner er til beløbet angivet i ører og med foranstillede 0’er. Sidste position er til fortegnsangivelse. Positivt beløb angives med blank ’ ’, alt andet med ’-’.

Beløb = 25.821,00.

Felt 113, Debit/Kredit markering

 

&113K

(1 position, skal udfyldes)

Debit/Kredit markering på posteringen. Skal udfyldes med ’D’ for debitpostering, ellers udfyldes med ’K’ for kreditpostering.

 

 

Felt 114, Regnskabsår

 

&1142017

(4 positioner numerisk, kan udfyldes).

Skal udfyldes hvis man ønsker at postering skal hidrøre andet regnskabsår end det nuværende. Er posteringsdato f.eks. ’20051224’ og regnskabsår ’2006’ så bliver posteringen af Prisme opfattet som en forsupplementpostering med posteringsdato ’20060101’. Er posteringsdato ’20060115’ og regnskabsår ’2005’, bliver posteringen opfattet som en eftersupplementpostering med posteringsdato ’20051231’ i Prisme.

 

Feltet RSK_AAR i Winformatik.

Felt 153, Posteringstekst

 

&153

1. KVARTAL 2018

(35 positioner alfanumerisk, kan udfyldes).

Evt. posteringstekst til finansposten.

Tegnet ’&’ må ikke benyttes i posteringsteksten.

 Winfo: TEKST

 

Felt 201, Konteret af

 

&201

Tobl

(5 positioner alfanumerisk, kan udfyldes)

Feltet er ”uofficielt” – tilføjet af Fujitsu. Må ikke indeholde blanke (mellemrum)

 

Indholdet placeres i feltet ”Konteret af” på den enkelte finanskladdelinje.

Prisme validerer ikke, om der findes en bruger i Prisme med det pågældende login.

 

Feltet INIT i Winformatik (4 tegn små bogstaver). Bruger-identifikation.

En samlet linje på modkontoen for fagmodulet (debet - Nettobeløb):

Registreringssted

000

(3 positioner numerisk).

Kan udfyldes med nuller.

Snitfladetype

G69

 

Linieløbenr

00001

(5 positioner numerisk, foranstillede 0’er)

Organisationsenhed

0956

Sermersooqs nummer hos CPR

(4 positioner numerisk, foranstillede 0’er)

Udfyldes med kommunenr eller amtsnr.

 Eksempel: Hals Kommune angives ved ’0817’, Vestsjællands Amt ved ’0030’.

Organisations_Type

01

(2 positioner numerisk, kan udfyldes med ’01’)

Posteringstype

 

NOR

(3 positioner alfanumerisk)

Skal udfyldes med enten ’NOR’, ’PRI’, ’SUP’).

’NOR’ hvis det er en normalpostering.

’PRI’ hvis det er en primosaldopostering.

’SUP’ hvis posteringen vedr. supplement.

 Skal i forhold til Prisme altid være NOR

Linieformat

 

FLYD

(4 positioner alfanumerisk)

Skal altid udfyldes med ’FLYD’.

Felt 103, Maskinnr

 

&10300861

(5 positioner numerisk, foranstillede 0’er, skal udfyldes)

Posteringens maskinnr.

 Eksempel: ’&10300123’.

 APP_KODE = 861 (side-nummer i Winformatik, der bogfører renovation) F.eks. 00861

Felt 104, Ekspeditionsløbenr

 

&104 0000001

(7 positioner numerisk, foranstillede 0’er, skal udfyldes)

Posteringens ekspeditionsløbenr.

 Linjenummer i filen

Felt 110, Posteringsdato

 

&110 20170113

(8 positioner, skal udfyldes)

Posteringsdato for posteringen.

Udfyldes med datoformat ’ÅÅÅÅMMDD’.

 

Feltet PST_DTO i Winformatik

Felt 111, Kontonr

 

&111

9407009003

 

(10 positioner numerisk, skal udfyldes)

Registreringskontonr for posteringen. Udfyldt kontonr skal overholde gældende reglerne for et registeringskontonr.

Feltet bliver udvidet til 21 tegn (numerisk) og valideringsregler for kontonummer fjernes. Foranstillet 0’er. 

Går igennem kontobroen.

 Modkontoen for fag-modulet. 94-07-00-90-03

Felt 112, beløb

&112 000002582100

 

(13 positioner, foranstillede 0’er, skal udfyldes).

De første 12 positioner er til beløbet angivet i ører og med foranstillede 0’er. Sidste position er til fortegnsangivelse. Positivt beløb angives med blank ’ ’, alt andet med ’-’.

Beløb = 25.821,00. Netto-beløbet

Felt 113, Debit/Kredit markering

 

&113D

(1 position, skal udfyldes)

Debit/Kredit markering på posteringen. Skal udfyldes med ’D’ for debitpostering, ellers udfyldes med ’K’ for kreditpostering.

 

 

Felt 114, Regnskabsår

 

&1142017

(4 positioner numerisk, kan udfyldes).

Skal udfyldes hvis man ønsker at postering skal hidrøre andet regnskabsår end det nuværende. Er posteringsdato f.eks. ’20051224’ og regnskabsår ’2006’ så bliver posteringen af Prisme opfattet som en forsupplementpostering med posteringsdato ’20060101’. Er posteringsdato ’20060115’ og regnskabsår ’2005’, bliver posteringen opfattet som en eftersupplementpostering med posteringsdato ’20051231’ i Prisme.

 

Feltet RSK_AAR i Winformatik.

Felt 153, Posteringstekst

 

&153

1. KVARTAL 2018

(35 positioner alfanumerisk, kan udfyldes).

Evt. posteringstekst til finansposten.

Tegnet ’&’ må ikke benyttes i posteringsteksten.

 Winfo: TEKST

 

Felt 201, Konteret af

 

&201

Tobl

(5 positioner alfanumerisk, kan udfyldes)

Feltet er ”uofficielt” – tilføjet af Fujitsu. Må ikke indeholde blanke (mellemrum)

 

Indholdet placeres i feltet ”Konteret af” på den enkelte finanskladdelinje.

Prisme validerer ikke, om der findes en bruger i Prisme med det pågældende login.

 

Feltet INIT i Winformatik (4 tegn små bogstaver). Bruger-identifikation.

En linje pr. opkrævning med "betales fra konto" (debet).

Registreringssted

000

(3 positioner numerisk).

Kan udfyldes med nuller.

Snitfladetype

G69

 

Linieløbenr

00001

(5 positioner numerisk, foranstillede 0’er)

Organisationsenhed

0956

Sermersooqs nummer hos CPR

(4 positioner numerisk, foranstillede 0’er)

Udfyldes med kommunenr eller amtsnr.

 Eksempel: Hals Kommune angives ved ’0817’, Vestsjællands Amt ved ’0030’.

Organisations_Type

01

(2 positioner numerisk, kan udfyldes med ’01’)

Posteringstype

 

NOR

(3 positioner alfanumerisk)

Skal udfyldes med enten ’NOR’, ’PRI’, ’SUP’).

’NOR’ hvis det er en normalpostering.

’PRI’ hvis det er en primosaldopostering.

’SUP’ hvis posteringen vedr. supplement.

 Skal i forhold til Prisme altid være NOR

Linieformat

 

FLYD

(4 positioner alfanumerisk)

Skal altid udfyldes med ’FLYD’.

Felt 103, Maskinnr

 

&10300861

(5 positioner numerisk, foranstillede 0’er, skal udfyldes)

Posteringens maskinnr.

 Eksempel: ’&10300123’.

 APP_KODE = 861 (side-nummer i Winformatik, der bogfører renovation) F.eks. 00861

Felt 104, Ekspeditionsløbenr

 

&104 0000001

(7 positioner numerisk, foranstillede 0’er, skal udfyldes)

Posteringens ekspeditionsløbenr.

 Linjenummer i filen

Felt 110, Posteringsdato

 

&110 20170113

(8 positioner, skal udfyldes)

Posteringsdato for posteringen.

Udfyldes med datoformat ’ÅÅÅÅMMDD’.

 

Feltet PST_DTO i Winformatik

Felt 111, Kontonr

 

&111

5602601200

 

 

(10 positioner numerisk, skal udfyldes)

Registreringskontonr for posteringen. Udfyldt kontonr skal overholde gældende reglerne for et registeringskontonr.

Feltet bliver udvidet til 21 tegn (numerisk) og valideringsregler for kontonummer fjernes. Foranstillet 0’er. 

Går igennem kontobroen.

Konto for institutionens fremmede tjenesteydelser. F.eks. 5602601200

Felt 112, beløb

&112 000000082100

 

(13 positioner, foranstillede 0’er, skal udfyldes).

De første 12 positioner er til beløbet angivet i ører og med foranstillede 0’er. Sidste position er til fortegnsangivelse. Positivt beløb angives med blank ’ ’, alt andet med ’-’.

Beløb = 821,00.

Felt 113, Debit/Kredit markering

 

&113D

(1 position, skal udfyldes)

Debit/Kredit markering på posteringen. Skal udfyldes med ’D’ for debitpostering, ellers udfyldes med ’K’ for kreditpostering.

 

 

Felt 114, Regnskabsår

 

&1142017

(4 positioner numerisk, kan udfyldes).

Skal udfyldes hvis man ønsker at postering skal hidrøre andet regnskabsår end det nuværende. Er posteringsdato f.eks. ’20051224’ og regnskabsår ’2006’ så bliver posteringen af Prisme opfattet som en forsupplementpostering med posteringsdato ’20060101’. Er posteringsdato ’20060115’ og regnskabsår ’2005’, bliver posteringen opfattet som en eftersupplementpostering med posteringsdato ’20051231’ i Prisme.

 

Feltet RSK_AAR i Winformatik.

Felt 153, Posteringstekst

 

&153

RENOVATION 1. KVARTAL 2018

(35 positioner alfanumerisk, kan udfyldes).

Evt. posteringstekst til finansposten.

Tegnet ’&’ må ikke benyttes i posteringsteksten.

 Winfo: TEKST

 

Felt 201, Konteret af

 

&201

Tobl

(5 positioner alfanumerisk, kan udfyldes)

Feltet er ”uofficielt” – tilføjet af Fujitsu. Må ikke indeholde blanke (mellemrum)

 

Indholdet placeres i feltet ”Konteret af” på den enkelte finanskladdelinje.

Prisme validerer ikke, om der findes en bruger i Prisme med det pågældende login.

 

Feltet INIT i Winformatik (4 tegn små bogstaver). Bruger-identifikation.

10Q

Trans 10: oplysning om debitor (medsendes altid, også selv om debitor allerede er oprettet i Prisme)

Dataleverandør ident

WINF

 

Transaktionstype

10

 

Tidsstempling

 0200002011200

Minut. Kunne være REG_DTO’s minut-angivelse.

XHHÅÅMMDDttmm (X=0). Eksempel: 1.feb. 2000 kl. 12:00.

Brugernummer

0956

Kommune-nummer (Myndighedskode i cpr)

Områdenummer

000

Enten:

Geografi – 060 = Nuuk, 050 = Paamiut

Eller:

000 = ikke-offentlig, 100 = offentlig (uden inddrivelse)

Eller:

Altid 000

Sættes op med systemkonstant 4011 i Winformatik: GEO, INDDRIV eller 000.

Betalingsart

120

Renovation = 120

Påligningsår

2017

F.eks. 2017

Debitornummer

 

Winformatik kundenummer (10 cifre)

Sagsnummer

 00

00

Person/CVR-nummer

 

CPR, CVR (00 + 8 cifre)

(resten er ikke relevante)

 

Hvis Udfyldelse = X (dvs krævet), så udfyldes med ”neutral”-værdien

 Fast længde: 161 tegn

Trans 24: Oplysning om raten, f.eks. beløb (debet). Udelades ved "betales fra konto".

Dataleverandør ident

WINF

 

Transaktionstype

24

 

Tidsstempling

 

Minut. Kunne være REG_DTO’s minut-angivelse.

Brugernummer

0956

Kommune-nummer

Områdenummer

000

 Geografi – 060 = Nuuk, 050 = Paamiut

Betalingsart

 120

Renovation = 120

Påligningsår

 

 F.eks. 2017

Debitornummer

 

Winformatik kundenummer (10 cifre)

Sagsnummer

 00

00 .. 99

Individtype

20

En yderligere identifikation af bestemte transaktionstyper.

Ratenummer

999

999. Prisme finder næste ledige ratenummer for debitor.

Ratebeløb

 

PST_TAB.BELQB (11 tegn)

Beløbstype

1

1 = Ændringsbeløb

Rentefrit beløb

0000000000+

Altid værdien 0 (11 tegn)

Opkrævningskode

 1

 Angivelse af hvordan ratepåligningen skal opkræves. Repræsentation : Numerisk 1 ciffer Værdisæt : 0 = Ingen opkrævning 1 = Nettoopkrævning KMD-Aktiv altid 0(nul).

Opkrævningsdato

PST_DTO

 Udfyldes feltet med 00000000 (nuller) anvendes datoen fra betalingsart oplysninger, hvor datoen skal være indberettet.

Forfaldsdato

VAL_DTO

 

Sidste ret. Indbetal.

VAL_DTO

 

Sidste rentefri. Dato

VAL_DTO

 

Tekstnummer

000

Tekstnummer for den betalingsspecifikationstekst, der anvendes ved udskrivning af opkrævningsmateriale.

Ratespecifikation

 

Blank (3 tegn)

Slettemarkering

0

Implementeres ikke i første omgang

Fakturanummer

 

Blank (35 tegn)

Stiftelsesdato

 00000000

Blank (8 cifre)

Fra periode

00000000

Bruges ikke

Til periode

00000000

Bruges ikke

Ændringsårsagskode

 

Blank (4 tegn)

Ændringsårsagstekst

 

Blank (100 tegn)

Afstemningsnøgle

PST_Nr

Foranstillet 0er til 35 tegn, Alfanumerisk 35 positioner

Personreference ID

Blank

 17 tegn.

Prisme tillader at disse kan være blanke

Personreference navn

Blank

 35 tegn.

Prisme tillader at disse kan være blanke

Fast længde 363

Trans 26: Rate-specifikation, på basis af regningsspecifikationen

Dataleverandør ident

WINF

 

Transaktionstype

26

 

Tidsstempling

 

 

Brugernummer

 

 

Områdenummer

 

Nøgle til trans 24

Betalingsart

 

Nøgle til trans 24

Påligningsår

 

Nøgle til trans 24

Debitornummer

 

Nøgle til trans 24

Sagsnummer

 

Nøgle til trans 24

Individtype

 

Nøgle til trans 24

Ratenummer

 

Nøgle til trans 24

Linienr

 

1-3 på kundens sprog, jf. Winformatik side 200. (måske flere hvis Winfo-tekstlinier er længere end 60 tegn)

Ratetekst

 

Selve teksten (max 60 tegn).

Fast længde:113

 

Trans 52: GLN (EAN) nummer

Dataleverandør ident

WINF

 

Transaktionstype

52

 

Tidsstempling

 

 

Brugernummer

 

 

Områdenummer

 

Nøgle til trans 24

Betalingsart

 

Nøgle til trans 24

Påligningsår

 

Nøgle til trans 24

Debitornummer

 

Nøgle til trans 24

Sagsnummer

 

Nøgle til trans 24

EAN lokationsnummer

 

13 cifre GLN

Slettemarkering

 0

0 = Nej, ingen sletning N = - 1 = Ja, sletning J = -

Fast længde: 59

Testcase

Modkontoen for fag-modulet. 94-07-00-90-03

Debitorer:

Kundenummer Navn CVR GLN Betales fra konto
3112999999 Ole Olsen      
5809001539 Iserit A/S 12227353    
0001953096 Sygehuset i Tasiilaq 19785289 5790001953096  
0001952976 Sygehuset i Paamiut 19785289 5790001952976  
0002292514 Børne- og Familie centret Tasiilaq     41-06-01-12-00

Ydelser:

Ydelse Lokalitet Indtægtskonto Pris
Dagrenovation Paamiut 66-02-50-70-00 610
Natrenovation Paamiut 66-03-50-70-00 280
Dagrenovation Tasiilaq 66-02-10-70-00 610
Natrenovation Tasiilaq 66-03-10-70-00 280

Aftaler:

Kunde Lokalitet B-nr Ydelse Antal Pris
Ole Olsen Paamiut 345 Dagrenovation 1 610
Ole Olsen Paamiut 345 Natrenovation 1 280
Iserit Paamiut 1456 Dagrenovation 2 1220
Iserit Paamiut 2345 Dagrenovation 2 1220
Iserit Tasiilaq 1456 Dagrenovation 1 610
Iserit Tasiilaq 1456 Natrenovation 1 280
Sygehuset, Tasiilaq Tasiilaq 223 Dagrenovation 4 2440
Sygehuset, Paamiut Paamiiut 765 Dagrenovation 3 1830
Børne- og Familie Tasiilaq 677 Dagrenovation 2 1220

Indtægter (i alt 9710):

Indtægtskonto Beløb
66-02-50-70-00 610+1220+1220 + 1830 = 4880
66-03-50-70-00 280
66-02-10-70-00 610+2440+1220 = 4270
66-03-10-70-00 280

Debitorer ialt 8490. "Betales fra konto" ialt 1220.

861_10Q.txt

861_G69.txt