Referenceudskrift

Udskriften viser en sammenligning mellem referencebudgettet og det indtastede budget.

Udskriften bestilles på kontoudsnit og specifikationsniveau i stil med de nuværende den nuværende budget-udskrift og foreslås at indeholde følgende kolonner:

  • Konto-nr + -navn
  • Tal fra reference-budget (t.kr.)
  • Tal fra det indtastede budget (t.kr.)
  • Afvigelse (t.kr.)
  • Index for afvigelsen (referencebudget = 100)

Når udskriften bestilles skal der angives to grænseværdier for afvigelses-index. Disse foreslås af systemet til 90 og 110. Index for afvigelsen udskrives kun, når afvigelsen ligger udenfor grænseværdierne.

Udskriften kan bestilles i to varianter:

  1. Kun konti, hvor afvigelsen ligger udenfor grænseværdierne, vises.
  2. Alle konti vises.

Variant 1 vil ikke være opdelt med niveau-overskrifter og -summer, men alle konti (sum-konti såvel som posteringskonti), hvor afvigelsen ligger udenfor grænseværdierne, vises ens.