Brætsalg og Institutionssalg

Håndtering kommunalt administrerede bræt og salg til institutioner. Incl. tilbagehold, bogføring, afregning til KNAPK og Skattestyrelsen.

Denne side vil blive udbygget med detaljer omkring projektet efterhånden som det kommer.  

Udviklingsdele

  1. Institutionssalg

Ny side der ligner 569. En gang om året A11.

Filformat fra og med 2013: https://sulinal.nanoq.gl/dokumenter/Formatbeskrivelse_A11vers1.pdf

Rapportformat fra og med 2013: http://aka.gl/da/Borger/BLANKETTER/A11-Loenseddel-for-20xx

  1. Brætsalg

En gang om året A12. En gang om måneden https://sulinal.nanoq.gl/dokumenter/maanedsredegoerelse_filformat.pdf

Beskrivelse af nuværende kontering

Statusmøder

060214 Brætsalgsmøde.pdf

020713 Møde om brætsalg.pdf

030713 Møde om institutionssalg.pdf

Faggruppe

Elisabeth Banemann, teknik og miljø QE, elba@qeqqata.gl
Marianne Lennert, løn QE, elba@qeqqata.gl
Mathilde bogholder QE, matb@qeqqata.gl
Kathrine (Jarak) Sikemsen, Narsaq KU, kasi@kujalleq.gl
Vivi Elisassen. KU Erhv & Arbejdsmarkedsforvaltning, viel@kujalleq.gl
Nive Sommer. KU Erhv & Arbejdsmarkedsforvaltning, niso@kujalleq.gl
Dorthe Hougaard. KU Erhv & Arbejdsmarkedsforvaltning, doge@kujalleq.gl
Sofie-Karen Levisen. KU Erhv & Arbejdsmarkedsforvaltning, sois@kujalleq.gl
Kristine Kleist Lundblad. KU Erhv & Arbejdsmarkedsforvaltning, krkl@kujalleq.gl
Arnaaraq Løvstrøm løn KU, arlo@kujalleq.gl
Vive Egede KU bogholder, vieg@kujalleq.gl
Karen Hansen, SE, khan@sermersooq.gl Anna Reimer SE løn, annr@sermersooq.gl
Finn Jensen QA, fje@qaasuitsup.gl Anlæg & miljø
Hans Inûsugtok' QA ?, hain@qaasuitsup.gl
Charlotte Siegstad, ServiceCenter QA, chsi@qaasuitsup.gl
(Pia Hastrup, ServiceCenter, QA), pih@qaasuitsup.gl
Aajunnguaq Lundblad QA ???, ajlu@qaasuitsup.gl
Ida Madsen løn QA, ida@qaasuitsup.gl