Generelt

Siden anvendes til at registrere og udskrive diverse-regninger. En kreditnota laves ved at angive et negativt beløb.

Siden bør kun bruges til enkeltstående regninger. Hvis der er tale om egentlige påligninger bør man bruge side nr. 211 eller 212.

Der kan indtastes flere tekst-linier. De behøver ikke at have beløb alle sammen. Siden vil udregne det samlede beløb for regningen, og lave én postering på det samlede beløb.

Regninger udskrives via Word. Det kan være en fordel at samle registrering af flere regninger således at man først registrere alle regninger, og derefter foretager en samlet udskrivning af alle regningerne på en gang.

Opbygning af siden

Søgeside

Første sides primære funktion er som søgeværktøj. Man skal som det første finde en kunde man vil sende en regning til. Det kan gøres ved at indtast dele af enten kunde-nr., fornavn og/eller efternavn. Resultatet fremkommer i listeboksen under søgeknappen.

Udskrivning

Regninger udskrives via Word. Som udgangspunkt anvendes kommunens standard brevhoved; men der kan efter aftale laves tilrettede regningshoveder.

Der kan udskrives regninger i to udgaver:

 1. Med FI-kort i bunden
  I dette tilfælde skal der udskrives på special-papir med perforering og fortrykte FI-felter. Der udskrives et FI-kort (fælles indbetalingskort) af type 71. Indbetalinger, der foretages med dette, kan indlæses fra Grønlandsbankens erhvervssystem, og automatisk bogføres via side 306.
 2. Uden FI-kort i bunden
  I dette tilfælde kan der udskrives på blankt papir (eller evt. med fortrykt kommune-logo i toppen). Der bør være angivet en bank-konto, som indbetaling kan ske til. Indbetalingerne skal bogføres manuelt.

Da posteringsnummer (inkl. terminal-nummer) indgår i FI-kortets kodelinie, og dette kun kan være cifre (ikke bogstaver) kan man kun udskrive regninger fra PC'er, der har terminal-numre, der består af cifre (00-99).

Afsender information

Afsender information kan være et kontaktspunkts navn, adresse, postnr og by - eller en afdelings navn, adresse, postnr og by. På side 16 kan man slå op på nummer 220. Her kan man angive, om man ønsker afdelings-information eller Kontaktpunkts-information stå som afsender på regninger. Hvis char-værdi = Y, så vil der stå afdelings-information som afsender på regninger. Hvis man skriver N i char_værdi, så vil der stå Kontaktpunkts-information som afsender på regninger udskrevet fra side 210/201. BEMÆRK: Når man ændrer på side 16 på nummer 220, så vil afsender-information blive ændret for ALLE regninger udskrevet fra side 210. Regninger udskrevet fra side 216, vil stadig have kontaktpunkts-information UANSET at man har valgt Afdeling som afsender-information.

Hvis man vælger ”Kontaktpunkt” , så betyder det at man starter med kunden. Find kundens adresse og hvilken lokalitet ligger kundens adresse i, se side 25 (Type = RE - Regningsudskrivning): Find Kontaktpunkt ud fra lokalitet. På side 24 finder man navn/adresse/tlf for kontaktpunkt, og kontaktpunktets navn/adresse bliver skrevet som afsender-information.

Normalt vil Kontaktpunkts-information stå som afsender på regninger.

Hvis man vælger ”Afdeling”, så betyder det: at man starter med bruger, der har udskrevet regningen. På side 12 finder man brugerens afdeling. På side 20 findes navn/adresse/tlf for afdelingen, og afdelingens navn/adresse bliver skrevet som afsender-information.

Eksempel på leverandør af fortrykte FI-kort::

Blanke uden tryk (udover selve indbetalingskortet) og på hvidt A4 papir.

Resultat side

Hoved sektionen begynder med "Regnskabsmåned/-år" der er en listeboks der kombinerer måned og år. Listeboksen viser de år der er åben for bogføring, samt de måneder der er tilladt at bogføre hhv. frem eller tilbage (se systemkontanterne 310 og 311 i side 16). Vil man udskrive regninger, der hører til året før indeværende (såfremt det er åbent) vil det i listeboksen være angivet med "13: 200x Ultimo". Måned 13 er en regnskabsteknisk ultimo-måned.

Betalingsdato er ved sidens opstart sat 14 frem fra dags dato, dette kan ændres. Når man har posteret huskes den seneste indtastning af betalingsdato.

Art-nr er listeboks med alle art-numre, der kan anvende til regningsudskrivning, d.v.s. arter, hvor KONTO1 er angivet i side 353. Tekst-feltet skal udfyldes, dog max. 20 tegn. I Ref angiver man en reference med op til 10 tegn. Kunde-nr har man allerede valgt fra venstresidens søgefunktion. Kunde-nr skal altid vælges.

I sektionen for "Regningen - specifikation" angiver man hhv. en tekst, antal enheder samt pris pr. enhed. "I alt" feltet udfyldes automatisk når begge felterne "Antal" og "Pris" indeholder tal i samme linje. Feltet over "Total" er summen af linjernes "I alt". Det er totalen der gemmes ved bogføring. Der behøver ikke at være angivet antal og beløb i en linie. I så fald udskrives blot teksten. Der kan højst angives 15 linier.

Kopi funktionerne findes øverst. Deres funktion er at finde og kopier data fra de seneste regninger. Når disse kopi-data er fundet kan man redigere dem inden de skal bogføres for den nye kunde. De to knapper har hver sit formål, som her beskrives.

 • "Kopier seneste regning":
  Denne knap finder den seneste regning lavet på denne terminal og kopierer data ind i felterne "Regnskabsmåned/år", "Betalingsdato", "Art-nr", "Tekst", "Ref", samt linjerne i regnings-specifikationens delen. Det forudsættes at brugeren på forhånd har valgt en kunde.
 • "Kopier kundens seneste regning":
  I dette tilfælde skal brugeren først angive kunde-nummer, art og evt. reference. Når der klikkes på knappen bliver reference og linjerne fra den seneste regning for den pågældende kunde på den pågældende art kopieret ind på siden. Det vil typisk være regningen fra forrige periode, der bliver hentet på denne måde. Felterne "Regnskabsmåned/år", "Betalingsdato" og "Tekst" ændrer ikke indhold ved at klikke på knappen. Såfremt reference-nummer er udfyldt vil det indgå i søgningen efter seneste regning. Såfremt reference-nummer ikke er udfyldt søges blot efter seneste regningen indenfor den angivne kunde og den angivne art.

Når "OK" knappen trykkes valideres data og sendes til bogføring. Der oprettes to posteringer: 

 1. én på den angivne art for kunden og 
 2. én på artens KONTO1.

Postering 1 laves med total-beløbet. Postering 2 laves med total-beløbet med modsat fortegn.

Såfremt KONTO1 er samlekonto for en anden art, så laves postering 2 på denne art med samme kunde-nummer. Såfremt KONTO1 ikke er en samlekonto, så laves der en hovedbogs-postering på denne konto.