Lovgrundlag

Inatsisartutlov nr. 9 af 1. juni 2017 om en satstilpasningsprocent og om aktuel indkomst

§ 6.  Forventes en persons aktuelle indkomst at ændre sig med 10 procent eller derover beregnes den aktuelle indkomst på baggrund af den forventede samlede aktuelle indkomst.

§ 7.  Loven træder i kraft den 1. juli 2018

Løsningsforslag

Efter departementets fortolkning så skal §6 bruges til at afgøre om der fra en måned til den næste er sket en så væsentlig ændring at pensionen skal genberegnes. Til det formål bruges den såkaldte trappe-indkomst.

Læs om begrebet trappe-indkomst her.

Forslaget indebærer at systemet fremover beregner pension på basis af trappe-indkomsten. Med systemet kan man på en gang danne breve til alle der har fået ændret pension.

Der skal altså ikke mere være individuel sagsbehandling med tilhørende brevudskrivning i forbindelse med "væsentlige ændringer i indkomsten". Der vil dog stadig være mulighed for individuel sagsbehandling, hvor man f.eks. kan angive en forventet indkomst eller justere øvrige oplysninger.

Følgende udgår:

  • Side 900: Nyeste skatte-oplysninger, Afkrydsningsfelt til "Anvend denne" samt Brev-knappen vedr. ny aktuel indkomst".
  • Side 901: Prøveberegn
  • Side 903: Advisliste - væsentlige ændringer  

Nye funktioner:

  • Liste, der viser de tilfælde hvor der er ændring i forhold til forrige måned. Sagsbehandlere kan gennemgå listen og fange evt. "mystiske" tilfælde.
  • Bestilling af breve vedr. ændringer

Bemærk at det på længere sigt er hensigten at papir-brevene skal erstattes af meddelelser i borgernes digital postkasse (jf. Inatsisartutlov nr. 14 af 8. juni 2017 om Offentlig Digital Post).