systemadministration

Indhold:

Administration af brugere, brugerrettigheder, terminaler, printere, m.v.

System-administration foretages for en stor dels vedkommende af Kimiks Support i Nuuk; men der er dog visse opgaver som skal løses af lokale system-administratorer.

Brugerrettigheder

Winformatiksystemets sider er samlet i et antal kategorier. En kategori omfatter sider, som naturlig hører sammen som en helhed. En bestemt side kan kun tilhøre én kategori.

De enkelte kommuner kan selv fordele siderne i de ønskede kategorier. Meningen med kategorierne er at lette brugeradministrationen, således at en bruger tildeles ret til at anvende en hel kategori af sider - ikke ret til en enkelt side.

Eksempel:

led 1 530 Registrering af personkort
led 1 531 Registrering af notat
led 1 532 Søgning efter ledige
led 1 533 Find ledige med uddannelse
led 2 536 Udskrift af ledige
led 2 537 Udskrift af fremmødte
led 2 538 Udskrift af anviste
led 2 539 Udtræk til Grønlands Statistik
led 2 540 Oversigt over anvendte koder
led 2 541 Udskrift af statistik
soc 1 201 Arts-oversigt for en kunde
soc 1 202 Oversigt over poster for en kunde
soc 1 203 Oversigt over posteringer for en kunde
soc 2 327 Udskrift af registrant-lister
soc 2 502 Registrering af indkomst-forhold
soc 2 550 Dannelse af bunker til børnetilskud
soc 3 560 Registrering af beløbsmodtagere
soc 3 562 Bogføring af sociale udbetalinger
soc 4 561 Registrering af sociale udbetalinger

En bruger, der er tildelt led-1 og soc-2 har altså adgang til siderne 530, 531, 532, 533 i Ledighedsregistreringssystemet og siderne 327, 502 og  550 i Socialsystemet.
Bemærk, at kategorien led-1 er helt uafhængig af soc-1 selvom de begge indeholder tallet 1.

Brug side 13 til at se hvilken kategori en bestemt side har.

Brug side 12 til at give brugere ret til kategorier.

Brugere

En bruger skal skal almindeligvis først oprettes af Supporten før vedkommende kan oprettes og tildeles rettigheder i Winformatiksystemet. En bruger oprettes i Winformatiksystemet ved hjælp af side 12 Oprettelse af brugere, og tildeling af rettigheder.

Men der er dog mulighed for at oprette brugerne i Windows via knappen [Opret i Windows] i side 12  Bemærk, at du skal oprette en system konstant i tabel Info.sys_const med id= 90. Char_value skal være Y, hvis knappen [Opret i Windows] skal være synlig. Ellers sæt char_value= N. Du kan også tildele hemmelige passwords via side 30. Det er endnu ikke besluttet om denne facilitet skal bevares på længere sigt.

En bruger slettes ikke igen. Årsag er at i posteringer m.v. er brugerens initialer gemt, og vi vil gerne kunne finde brugerens navn ud fra initialerne. I stedet overføres en fratrådt medarbejder til afdelingen Fratrådte medarbejdere, og fratages alle rettigheder til at bruge sider.

Modulansvarlig

Et modul i et Winformatik delsystem bør have en eller flere personer tilknyttet som modulansvarlig. En modulansvarlig er en person i kommunen, der kan bruges som kontaktperson i de tilfælde, hvor der er behov for at sende vigtige meddelelser ud til brugerne af et bestemt modul. F. eks. implementering af ny funktionalitet i et modul, nyt udseende af et skærmbillede, ny liste, nyt modul  eller lignende.

Når side 15 åbnes fra menuen vises en liste over de moduler i kommunens Winformtik, som ikke har nogen modulansvarlig kontatkperson tilknyttet.

Side 15 er desuden en søgeside til  at fremfinde modulansvarlige kontatkpersoner.

En person kan godt være kontaktperson på flere moduler i Winformatik. Et modul kan godt have mere end en kontaktperson.

Modulansvarlig vedligeholdes på side 15D. Oprettelse af nye kontaktpersoner sker fra side 15, via knappen Ny kontaktperson. Side 15D åbnes klar til valg af modul og fremsøgning af tilhørende kontaktperson.

En modulansvarlig kontaktperson kan slettes fra side 15D.

Det er vigtigt, at en kontaktperson slettes som modulansvarlig, når vedkommende ikke længere er modulansvarlig. Enten fordi personen skifter afdeling, fratræder eller af anden grund ikke længere skal være modulansvarlig.

Terminaler

Maskiner, der skal anvendes til bogføring i Winformatiksystemet, skal være oprettet som terminaler. Terminaloprettelse foretages normalt af Kimiks Support.
Årsagen til at de skal oprettes er at terminal-nummeret anvendes i posterings-nummeret for bogføring, der er foretaget fra den pågældende maskine.

Maskiner der ikke skal anvendes til bogføring skal ikke oprettes i Winformatik.
Bemærk dog at alle maskiner (uanset om de anvendes til bogføring eller ej) skal have justeret browseren, jævnfør retningslinjerne for opsætning af browsere. Dette sker ofte fra centralt hold uden at du behøver gøre noget - men foreløbig ikke i alle byer.

Side 14 Opsætning af terminalerviser hvilke terminaler, der er oprettet.

Læs mere om terminaler ved at klikke på punktet øverst til venstre.

Printere

Printere vil normalt blive oprettet af Kimiks Support. Oversigt over hvilke printere, der kan benyttes, fås med side 17 Opsætning af printere. Bemærk, at felterne Linier, Logo og Topmargen udelukkende anvendes i det gamle Informatiksystem.

Læs mere om printere ved at klikke på punktet øverst til venstre.

Systemkonstanter

Lokal tilpasning af Winformatiksystemet foretages med side 016 Oversigt over system-konstanter, ændring af disse. Eksempel:

21 Finans-journal udskrives ved dagsafslutningen (J/N) (CHAR)

Med systemkonstant nr. 21 angives med J eller N om der skal udskrives en finansjournal ved dagsafslutningen.