Veje fra CPR

Formål Formålet med dette dokument er, at beskrive hvordan Veje som IKKE er oprettet i Winformatik, kan indlæses til Winformatik. Dokumentet er primært henvendt til udviklere.
Overblik

Den daglige CPR-opdatering foregår på Kommune-servere og andre af Selvstyrets servere. Veje indlæses fra CPR-registret til vores vej-tabeller, når der flytter personer til vejen. Vi har brug for, at brugerene kan vælge en vej, selvom der ikke bor personer på vejen. F.eks. i renovations-systemeter der tømninger på veje i industri-områder, hvor der ikke bor personer, kun virksomheder. CPR tilbyder en gratis fil til at downloade som indeholder alle veje i Grønland og Danmark.

Proces

 1. Kimik vil abonnere på fil fra CPR, som sender en email når der er en ny fil.
 2. Fil downloades manuelt og placeres i aftalt mappe på server
 3. Bruger klikker på en knap i en  web Page -> Data i datafil indlæses til load-tabeller og behandles. Stored procedure kaldes og indsætter/opdaterer i VEJ
 4. Status på opgave udskrives til skærm og i logfil
 5. Hvis nye veje er oprettet: Mail sendes til cpr-ansvarlige  at de skal tilknytte lokaliteter til de nye veje

Opdeling af opgave: 

Opgaven opdeles i mindre del-opgaver:

 1. Oprettelse af load-tabeller
 2. Programmel til indlæsning af CPR-fil til load-tabeller.
 3. Programmel til behandling af data fra load-tabeller
 4. opret web Page og kald stored proc som indlæser data og opretter nye veje

Brug følgende til hjælp i opgaven, se www.cpr.dk hjemmeside, findes xxxx

 1. udtræksbeskrivelse
 2. data-fil af veje

Til opgaven anvendes dokument beskrivelse  xxx

 1. Oprettelse af load-tabeller

Ud fra udtræksbeskrivelse af records indeholdt i data-fil, oprettes load-tabeller og script oprettes. Opgaven er beskrevet og sendt til Bengalerne (16. nov 2011)

 1. Programmel til indlæsning af CPR-fil til load-tabeller.

Slet indhold load-tabeller

Læs alle records ind i load-tabeller om har kommune-kode = 955, 956, 957 eller 958

Se datafil og udtræksbeskrivelse, brug UltraEdit editor til hjælp

Betingelser

Record type = 3 første tegn i linie i data-fil XXX

komkod  = 955, 956, 957 eller 958 - se udtræksbeskrivelse

hvis recordtype = 001 indlæs række i tabel LOAD_VEJ_001_AKTVEJ

hvis recordtype = 002 indlæs række i tabel LOAD_VEJ_002_BOLIG

osv indtil alle recordtyper er indlæst  (Bengaler-opgaver)

 1. Programmel til behandling af data fra load-tabeller

Recordtype 001: læs vejkod og vejNvn (Vej.Vejnavn i Upper og Vej.z_vejnavn med stort forbogstav) Overvej om tilføje ny kolonne til VEJ til at indeholde VEjAdrNavn. Laves som en stored procedure

Recordtype 004: postdistrikt for lige og Ulige numre skal være ens i samme postdistrikt -> er checket, ikke et problem..

recordtype 003: bynvn til vej.z_bygde

Ved læsning af vej: husk vej.komkode >=955

hvis ny vej -> insert i vej tabel

hvis ændret vej -> opdater vej

Hvis  vej IKKE findes i tabel VEj I første omgang skriv til logfil

skriv insert og updates til logfil

 1. opret web Page som indlæser data og opretter nye veje
 • Opret en webpage.
 • Opret system konstant til hvor data fil skal placeres og hvor logfiler skal placeres
 • Kald procedure til indlæsningload i loadtabeller, skriv status til logfil
 • kald prodecure til behandling af data i loadtabeller, skriv status til logfil
 • Det resulterer i Insert statements til VEJ, skriv status til logfil
 • Afvikle insert vej  statements, skriv status til logfil
 • skriv Status på opgave udskrives til skærm og i logfil
 • Hvis nye veje er oprettet: Mail sendes til cpr-ansvarlige  at de skal tilknytte lokaliteter til de nye veje (evt kontrol-script i admin fra side