Ændring af pensionsalder

Inatsisartutlov nr. 20 af 23. november 2015 om alderspension


 § 1.  Pensionsalderen er 65 år, jf. dog stk. 2-4.
  Stk. 2.  Pensionsalderen forhøjes til 66 år fra den 1. januar 2017. Dog kan kommunalbestyrelsen efter ansøgning afgøre, at pensionsalderen først forhøjes til 66 år fra den 1. januar 2021 for en person, som er nedslidt efter mindst 35 års hårdt fysisk eller psykisk arbejde.
  Stk. 3.  Pensionsalderen forhøjes til 67 år fra den 1. januar 2021. Dog kan kommunalbestyrelsen efter ansøgning afgøre, at pensionsalderen først forhøjes til 67 år fra den 1. januar 2025 for en person, som er nedslidt efter mindst 35 års hårdt fysisk eller psykisk arbejde.
  Stk. 4.  Naalakkersuisut fastsætter nærmere regler for udskudt forhøjelse af pensionsalderen efter stk. 2 og 3.
  Stk. 5.  Personer, der allerede er tilkendt alderspension, fortaber ikke retten hertil, selv om stk. 2-3 måtte føre til, at de ikke længere opfylder aldersbetingelsen for tilkendelse af alderspension.

Fortolkning i Winformatik

Se notater vedr. reform 2016

Heraf fremgår at Familiedepartementet efteråret 2016 har bekræftet:

For personer der er født i perioden 1. januar 1952 - 31. december 1954 er pensionsalderen som udgangspunkt 66 år

Winformatik udregner pensionsalder og dermed pensionsdato (første måned hvor der kan udbetales alderspension) ud fra denne regel. Der tages ikke hensyn til et evt. ansøgningstidspunkt i denne udregning. Fra og med personens pensionsdato kan vedkommende få alderspension. Det betyder at systemet er indrettet på at en person, der er er fyldt 66 år før 1. januar 2021 ikke fortaber sin ret til alderspension som 66-årig selvom der ikke er søgt om pension inden 1. januar 2021. 

Eksempel (klippet 15. september 2020):

Winformatik havde de samme regler da pensionsalderen blev ændret fra 65 til 66 år.

Departementet for Sociale Anliggender, Familie, Ligestilling og Justitsvæsen (John Maahr Hansen) har 14. august 2020 udtalt:

Det er ansøgningstidspunktet, der er afgørende for berettigelse af alderspension. Søges der før d. 1.1.2021 er alderskravet 66 år og søges der efter d. 1.1.2021 er alderskravet 67 år.
 
Har borgeren søgt om tildeling af alderspension inden d. 1.1.2021 som 66 år bibeholdes pensionsalderen. Har alderspensionisten ikke søgt om alderspension før 1.1.2021 bortfalder retten til alderspension som 66 år og borgeren skal vente til det fyldt 67 år før alderspension kan tildeles.

Giver dette anledning til en ændring af Winformatik? I givet fald hvilken?