FI Indbetalinger

Se filformat:   Filformat-beskrivelse

Kodetyper

Side 306, der indlæser FI-indbetalinger, er i stand til at forstå følgende slags kodelinier:

Kodelinie Dannet med side
0 000 <posteringsnummer 10 cifre> <check-ciffer> 210 Diverse regning
1 <regnings-nummer 13 cifre> <check-ciffer> 216 Regning ud fra påligning

Kodelinien: 000006190001238 starter med 4 nuller og er

Betydning Værdi
Post 0619000123
Check-ciffer 8

Kodelinien: 100000000009083starter med 1 og er

Betydning Værdi
Regning 908
Check-ciffer 3

Uanbringelige FI-indbetalinger

Hvis bogføringen ikke kan genkende kodelinien på en indbetaling, så bogføres med teksten "UANBRINGELIG FI-INDB". Ud fra ovenstående beskrivelse af kodetyper kan man forsøge at finde ud af hvor indbetalingen stammer fra.

Eksempel:
Indbetalingen med posteringsnummer 1364014405 kunne ikke anbringes.

Man skal først finde frem til den tilsvarende postering på bankkontoen. Den har et posteringsnummer, som er en større (1364014405 -> 1364014406).

Dernæst skal man kigge på Tekst-feltet.

Bemærk: 1-tallet i starten er placeret forkert – det er derfor indbetalingen ikke kunne genkendes.

I slutningen af teksten står 30626. Det sidste 6-tal er et checkciffer. Tilbage bliver 3062, som kunne være regningsnummeret.

Vi kan med side 306 finde info vedr. regning 3062 således:

Klik på det understregede regningsnummer for at se regningen: