Renovation

Indhold:

Indledning

Systemet giver mulighed for at håndtere alle renovations opgaver som er løbende opgaver. F.eks. tømning af skraldespand. Systemet kan håndtere aftaler om såvel dagrenovation som natrenovation som foregår med et fast interval. Systemet giver tillige mulighed for at udskrive regning for renovation og bogføring heraf. Se evt. video-vejledningen

 

Renovations håndtering sker i følgende sider:

Side-nr

Funktion

860

Søgning på aftaler.

860D

Opret nye aftaler, Redigere eksisterende aftale. Tilføje leverance til aftalen. Slet aftale.

860L

Opret nye leverancer på en aftale. Vise og tilføj leverancer til en eksisterende aftale

861

Dannelse af regning/bogføring

Bogfør periode, søg tidligere kørsler

862

Søgning på ydelser

862D

Opret nye ydelser. Vedligehold af ydelser

864

Renovation - rapporter

Forløb i renovations system

Forudsætninger

Forudsætninger for at kunne oprette aftaler i Renovationssystemet er, at der dels er oprettet de kundenumre der skal være på renovationskunderne, og dels er oprettet de ydelser der skal leveres på aftalerne.

Forløb

Start med at åbne side 240N for at fremsøge kunden, for at sikre dig, at kunden har et kundenummer i systemet. Hvis kunden ikke er oprettet i systemet skal det gøres fra side 240I. Gå derefter til side 242I og færdiggør oprettelsen af kunden.

Tjek dernæst, at de renovations ydelser som kommunen leverer, er oprettet i systemet. Du søger ydelserne frem fra side 862. De ydelser, der allerede er oprettet, fremgår af den dropdown der er i feltet Ydelser. Hvis der skal oprettes en ny ydelse åbnes side 862D, og den nye ydelse oprettes derfra.

Når Kundenumre og Ydelser er oprettet i systemet er du klar til at oprette de konkrete renovationsaftaler.

Inden der oprettes nye aftaler i systemet, er det altid en god ide at søge på aftaler fra side 860, for at sikre dig, at du ikke opretter aftaler på en kunde, der i forvejen har en aftale der evt. skal bruges.

Når du har konstateret, at den konkrete aftale ikke er oprettet, kan en ny aftale oprettes fra side 860D.

Når aftalen er oprettet kan der tilknyttes de aktuelle leverancer til aftalen. Der kan være knyttet flere leverancer til en enkelt aftale, og der kan være flere forskellige ydelser på samme leveringsadresse. Hvis kunden ønsker en faktura for hver leverance, skal der oprettes en aftale for hver enkelt leverance. Hvis kunden ønsker det hele samlet på én faktura, skal der kun være én aftale som har samtlige kundens leverancer tilknyttet. Leverancerne tilknyttes aftalen på side 860L.

Når aftalen er oprettet, og leverancer og ydelser et tilknyttet aftalen, kan aftalen bogføres fra side 861. Hvis du på side 201N søger kunden frem kan du på side 201I se detaljer om den aktuelle bogføring. På side 216 kan du skrive faktura'er ud

Skærmflow

Side 240N: Søg kundenummer

  

Side 242I: Oprettelse af kunde

 

Side 862: Søg ydelser.

På side 862 kan man søge de ydelser frem som kommunen tilbyder sine renovationskunder.

 

Side 862D: Opret Ydelse og vedligehold Ydelse.

 

Side 860: Søg aftale.

 

Side 860: Opret aftale.

Her vises side 860D klar til indtastning af ny aftale.

Her vises side 860D efter aftalen er oprettet.

 

Side 860L: Leverancer til aftale

 

 Side 861: Bogfør periode

Bogføring af renovations ydelser sker fra side 861.

Side 864: Udskriv rapporter

På side 864 er der adgang til at danne rapporter der vedrører renovation.

 

Hvordan gør jeg?

 

Søg Aftale – side 860

Opret, rediger og slet Aftale – side 860D

Opret og rediger Ny leverance – side 860L

Søg Ydelse – side 862

Opret vedligehold og Ydelse  – side 862D

Bogfør periode og Søg tidligere kørsel – side 861

Udskriv rapporter - 864