Designdokumenter

Herunder findes design-dokumenter.
Et design-dokument beskriver en eller flere nye faciliteter som er, eller har været, under udarbejdelse.
Dokumenterne ajourføres løbende i takt med at design-processen skrider fremad.
Efter endt udvikling, bliver designdokumenterne liggende - som en slags dokumentation af udviklingsprocessen.