Indhold

Indeholder kreditor-afregning, siderne 360, 361 og 362.

Princip i gammelt system

Se her vedr. princippet i Informatiksystemets kreditor-afregning.

Ændringsforslag

Informatiksystemet kan kun foretage overførsel til kreditors bankkonto. Det foreslås at den nye udgave skal kunne betale Indbetalingskort med og uden kodelinie. D.v.s. FI-kort af type 71 eller girokort af type 01 eller 04.

Endvidere skrev Informatiksystemet altid en fast tekst på modtagerens kontoudtog fra banken. Dette foreslås ændret, så der kan skrives en variabel tekst, f.eks. faktura-nummer.

Ved bogføring (med side 300 eller 301) på kreditorafregningarten udfyldes således:

Betalingstype Ref-nr Tekst
Bankoverførsel (bruges ikke) tekst
FI-kort type 71 8-cifret kreditor-nr +71< betalingsident
Giro-kort, type 04 gironummer +04< betalingsident
Giro-kort, type 01 gironummer +01< tekst

Eksempler

Bankoverførsel
Ref-nr (bruges ikke)
Tekst FAK 4711 KUNDE 64536

Bankkonto nummer findes fra side 360. Teksten "FAK 4711 KUNDE 64536" vil fremgå af kreditors kontoudtog fra banken.

Type 71

Ref-nr 83677902
Tekst +71<134329012661031

Eventuelt bankkonto-nummer fra side 360 anvendes ikke.

Type 04

Ref-nr 2478250
Tekst +04<2150263480000023

Eventuelt bankkonto-nummer fra side 360 anvendes ikke.

Type 01
Ref-nr 2478250
Tekst +01<FAK 34458

Eventuelt bankkonto-nummer fra side 360 anvendes ikke. Teksten "FAK 34458" vil fremgå af kreditors kontoudtog fra banken.

Kreditorspecifikation

Behovet for at fremsende kreditorspecifikation (side 361) bortfalder med mindre der er modregnet i betalingen.

Filoverførsel med GrønlandsBANKENs Weberhverv

Med ovenstående dannes filer af format ERH - Bankens Erhvervsformat. Det er i modsætning til tidligere, hvor formatet var OS - PBS OverførselsService. Det skal man være opmærksom på når filen indlæses i Weberhverv.

System-konstant 305 angiver hvilken mappe bankfilen placeres i.

Sikring mod brug af forkerte arter

Side 362 laves, så kun arter der har mærket KREAFR i side 353 kan anvendes til kreditor-afregning.