Efterårssamling 2017

Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2017 om ændring af Inatsisartutlov om boligsikring i lejeboliger. (Boligsikring i forbindelse med ægtefælle eller samlevers død, samt andre ændrede forhold) (Naalakkersuisoq for Sociale Anliggender, Familie, Ligestilling og Justitsvæsen)

Hidtil Forslag EM2017/18
§ 3. Hvis antallet af beboelsesrum overstiger antallet af beboere med mere end én, kan der ikke ydes boligsikring. (uændret)
  Stk. 2. Hvis antallet af personer i en boligsikringsmodtagers husstand reduceres som følge af dødsfald eller anden social begivenhed, finder stk. 1 ikke anvendelse i de første 6 måneder efter den sociale begivenheds indtræden.
  Stk. 3. Hvis antallet af personer i en boligsikringsmodtagers husstand reduceres som følge af dødsfald eller anden social begivenhed, finder stk. 1 endvidere ikke anvendelse fra det tidspunkt, hvor boligsikringsmodtager over for kommunalbestyrelsen dokumenterer at have søgt anden lejebolig, hvor antallet af beboelsesrum ikke overstiger antallet af personer i husstanden med mere end én, og indtil 24 måneder efter den sociale begivenheds indtræden.
  Stk. 4. Afslår boligsikringsmodtager et boligtilbud, der opfylder kravet til forholdet mellem antallet af beboelsesrum og antallet af beboere i husstanden, finder stk. 1 uanset stk. 3 anvendelse fra tidspunktet for afslaget, dog tidligst 6 måneder efter den sociale begivenheds indtræden.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan dispensere fra bestemmelsen i stk. 1, hvis særlige omstændigheder taler derfor. Stk. 5. Kommunalbestyrelsen kan dispensere fra bestemmelserne i stk. 1 til 4, hvis særlige omstændigheder taler derfor.

Forslag

Der indføres en ny dispensationsårsag: "Dødsfald eller anden social begivenhed". De nuværende årsager er "Har boet i boligen i en årerække", "Har søgt mindre bolig", "P.g.a. alder", "Børn anbragt udenfor hjemmet".

Det styres udenfor Winformatik at dispensationen skal fjernes efter 6 / 24 måneder (stk 2 og 3). Det styres udenfor Winformatik at dispensationen skal fjernes hvis boligsikringsmodtager afslår et boligtilbud (jf stk 4).

Med side 571 "Vis resultat i Excel" vil man kunne finde de tilfælde hvor den nye dispensationsårsag er brugt. Det gør det muligt at lave manuel opfølgning på stk 2, 3.