Lovgrundlag

Inatsisartutlov nr. 9 af 1. juni 2017 om en satstilpasningsprocent og om aktuel indkomst

§ 5.  Stk. 2.  Ved opgørelsen af den aktuelle indkomst fradrages personens standardfradrag efter § 21, stk. 2, i landstingslov om indkomstskat, for det indkomstår, hvori afgørelsen om tildelingen af et tilskud, fastsættelse af en takst m.v. træffes. Træffes afgørelsen på grundlag af den aktuelle indkomst i en husstand, ses der bort fra standardfradrag for personer under 18 år, ligesom der højst kan indrømmes fradrag for 2 personer per husstand.

§ 7.  Loven træder i kraft den 1. juli 2018.

Løsningsforslag

Aktuel indkomst med/uden standardfradrag

Det er fremover således at i visse tilfælde skal beregninger anvende aktuel indkomst uden fradrag af standardfradrag, og i andre tilfælde skal beregningerne anvende aktuel indkomst med fradrag af standardfradrag.

Den nuværende aktuelle indkomst som kommunerne henter fra Skattestyrelsen er med fradrag af standardfradrag, og den kan ikke være negativ. Eksempel:

  • En borger har indtægter på 7.000. Standardfradrag 10.000 trækkes fra. Det giver -3.000, som rundes op til 0.
  • En anden borger har indtægter på 4.000. Standardfradrag 10.000 trækkes fra. Det giver -6.000, som rundes op til 0.

Kommunen kan altså ikke ud fra det modtagne tal (kr. 0) regne baglæns, og finde aktuel indkomst uden standardfradraget.

Efter aftale med Skattestyrelsens IT-leverandør ændres således at det fremsendte tal er uden fradrag af standardfradrag. Kommunerne systemer skal altså herefter selv fratrække standardfradrag hvis det er varianten med standardfradrag, der skal bruges i en konkret beregning. 

Betydning for beregning af boligsikring

Som udgangspunkt skal beregningen benytte aktuel indkomst uden standardfradrag.

  • Hvis der er 2 eller flere personer over 18 i husstanden så fratrækkes 2 gange standardfradrag.
  • Hvis der er kun er 1 person over 18 år i husstanden, så fratrækkes 1 gange standardfradrag.
  • Hvis der ikke er nogen personer over 18 år i husstanden så fratrækkes der ikke noget standardfradrag.

Systemet behøver ikke at fordele standardfradragene på konkrete personer i husstanden.