Bogføring af Daginstitution

Formål: 

Formålet med dette dokument er, at beskrive hvordan bogføring af daginstituioner skal ændres, således det foregår efter samme principper som Renovation bogføring. Dokumentet er primært henvendt til udviklere eller personer med teknisk indblik.

Overblik

Ønsket om at bogføre daginstitutions-området  centralt kommer fra Ane Hjøllund i Qaasuitup Storkommune, marts 2012. I stedet for at der dannes bunker, som skal bogføres en ad gangen i side 211, ønskes nu en central løsning, hvor alt vedrørende daginstitution bogføres. Nuværende system skal ændres og udbygges med en bogførings-knap, som kun en person behøver trykke på. Desuden skal der være slags Prøveberegning (princip som Renovation side tekn/865).

Nuværende system:

I winformatik side Dagi-520: Klik på Beregn knap: Der dannes bunker som kan bogføres i side 211 OG der dannes en mellemregning som gemmes i tabellerne dagi.inst_paal og dagi.inst_paal_barn.

Tabel dagi.Inst_paal: indeholder en række for hver betaler, nøgle er dto

Tabel dagi.Inst_paal_barn: indeholder en række for hver barn i institution. Nøgle er dto, pnr, barn_cpr. Ved bogføring; tag hensyn til feltet Friplads. Udbygges med IncomeAccount(indtægts-konto), art og modart

Tabel dagi. Instituition: en række for hver institution. Udbygges med IncomeAccount(indtægts-konto). Husk art, modart til regning (bunke irrelevant).

Tabel dagi.Inst_paal og dagi.Inst_paal_barn og Institution skal bruges ved Prøveberegning

Knap Beregn dagi/side 520: (diagram):  btnCalculate-click:  nu kaldes stored proc dagiPrice.CreatepaymentsForOneMonth.

Køreplan:

1) Start med Prøveberegning- og vis så for brugere - side 520

2) Bogførings-rutine: kald prøveberegning og bogføre - kun hvis prøveberegning gik godt. Side 522 (ny side)

Prøveberegning:

I package dagiPrice oprettes ny stored procedure:CalculatePaymentForOneMonth: indsæt i tabel inst-paal, inst_paal_barn, instituion. Lav kopi af CreatePaymentsForOneMonths og brug som udgpunkt. Bunkenr erstattes med income_account i stored proc. Gem lokalitet, institution navne(ddl), institutions-type( ddl) (og indtægtskonto ?)

 Se på hvordan gjort i inka.bogfoer påligninger med modregning - 213 (stored proc: inka.paalign2 - minder noget om tekn.refuse_handling)

Find fejl i dagi.instpaal table

Bruger skal vælge på periode-dato (tekst-felt, giv 01 i næste måned som forslag), lokalitet, institution navne(ddl), institutions-type( ddl) (og indtægtskonto ?). Udskrive (crystal report). Prøveberegn skal være på side dagi/520. Man skal se art  og friplads på regning. Se daginstitutionsbreve som oplæg. Brug fieldset og opdel side pænt

Vis på skærm døde og indkomst-oplysninger som mangler. Fejl skal vises på skærm

Forslag til Prøveberegning-rapport-ndhold: Der udskrives pr forældre-par. Et par kan i denne sammenhæng også være

Overvej om der skal vises indtægtskont og art.

Table Instituion: Se side 353 ud for KONTO1: her står indtægtskonto, de to midterste cifre afvigetr. Sæt denne indtægtskonto ind i tabel institution. Se på hvilken arti tabel institution

0500-  Paamiut (institution)

Mariahønen (Max antal børn: 45)

ForældreCPR nr             Navn                                    Adresse            Postnr                    Indkomst                                Evt fejltekst
1234567890                 Ane Marie Rosbach                 Nuukvej 34        3900 Nuuk             20.206,00                                     Indkomstoply mangelr!!
0123456789                Svend Svendsen                       Nuukvej 34        3900 Nuuk             10.206,00

Barn-CPR                      Navn                                            Institution                Søsk rabat         Friplads beløb         Pris        Indtægtskonto
0404040404                 Arena Belinda Rikke Lea R Larsen     Mariahønen               0,00                     0,00                    2500,00         602569893   
0202020202                Aviaja Nielsen                                 Mariahønen            200,00                     0,00                    2300,00         602569893 
00101010101                 Anja Nielsen                                 Mariahønen           300,00                     0,00                    2200,00          602569893 

I alt                                                                                                                                                                      7000,00

ForældreCPR nr             Navn                                    Adresse            Postnr                    Indkomst                                Evt fejltekst
1234567890                Beate Benzon                             Vestergade 23   3900 Nuuk             5000,00                     
Barn-CPR                      Navn                                            Institution                Søsk rabat         Friplads beløb         Pris        Indtægtskonto
0606060606                Frederik Benzon                                 Mariahønen               0,00                     0,00                    2500,00         602369893   

I alt                                                                                                                                                                      2500,00

.......

Antal børn i MariaHønen                                                                                                                                              4

Konto                                                                                                                                                                        Sum
6623 Instituion A                                                                                                                                                         2653

 6625 Instituion B                                                                                                                                                  12653

Antal børn i 0500- Paamiut                                                                                                                                      38             

0500-  Paamiut                                                                                                                                            i alt 9500,00

Antal børn i alt  - alle lokaliteter                                                                                                                                    530

Beløb i alt alle lokaliteter                                                                                                                                           800.00,00

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bogføring:

Lav ny side til bogføring (side 522 ), som kun person har rettighed til. Opbygges som side 861:  også lav. log for prøveberegning

Lav ny stored proc do_accountingForOnemonth: kald prøveberegning (CalculatePaymentForOneMonth) og kald bogførings-rutiner som ved tekn.refuse_handling - få data fra inst_paal_barn

Ved bogføring indsættes i tabel dagi.dagi_invoice_details. Disse oplysninger anvendes ved regnings-udskrivning side 216, f.eks. invoice-text

Translog type for daginstituion bogføring = "C"

Takst beregning for barn.

Sådan beregnes takst for barn; se Takst-beregning