Navn Beskrivelse
SubmissionId / RegistrationNo   Entydig identifikation, tal højst 8 cifre
DateSubmitted Indtastningstidspunkt - bruges ikke
Immikkoortortaqarfik F.eks. Modtagerstation eller Forbrænding (højst 50 tegn)
Illoqarfik Nanortalik, Qaqortoq eller Narsaq (højst 20 tegn)
Ulloq / Afleveringstidspunkt dd/mm/åååå tt:mi
Kunde nr Kundenummer i økonomisystem (højst 10 tegn)
Suliffeqarfik Kundenavn - bruges ikke
GR  GL Nummerplade (højst 13 tegn)
Eqqakkat Affaldstype (højst 100 tegn)
Amerlassusaai Antal (højst 20 tegn)
Katillugit Pris i alt. Skal skrives med 2 decimaler
Notat Fritekst notat for afleveringen (højst 100 tegn)

Der skal være en overskiftslinje i filen.