Indhold:

I alle applikationer, der integrerer med andre systemer, kan der forekomme fejl, som vi ikke umiddelbart kan rette. Fejlene er enten direkte i de andre produkter eller i samspillet med dem. Vi søger naturligvis, i samarbejde med de andre leverandører, at fjerne fejlene, men i erkendelse af at det kan tage tid har vi valgt at offentliggøre listen over kendte fejl. Vi håber den (for)bliver kort.

Ved udskrift til Excel er kolonner forskudt (gælder ikke alle udskrifter)

 • Fremkommer ved:
  • Vælg f.eks. udskrift fra side 397. I udskriftsstyringsdialogboksen vælges Skærm og Excel. I det regneark, der fremkommer i Excel er kolonne-overskrifterne forskudt en kolonne. Det kan også forekomme at beløbs-celler er forskudt, således at beløb, der hører til samme overskrift, ikke står i samme kolonne.
 • Omgåelse:
  • I Excel flyttes cellerne manuelt.
  • ELLER: Du kan bruge formatet "Excel (Data)" ved bestillingen.
 • Status
  • Rapporteret 23/10 2000
  • Eksisterer stadig i Crystal Reports version 12.5 (2013)
  • Forventes løst: ?

Row cannot be located for updating. Some values may have been changed since it was last read

 • Fremkommer ved:
  • Bruger A henter data, f.eks. en ansøgning om boligsikring
  • Bruger B henter den SAMME ansøgning
  • Bruger A retter noget i ansøgningen
  • Bruger B retter noget i ansøgningen
  • Den ene af brugerne trykker OK for at gemme sine ændringer
  • Når den anden trykker OK kommer fejlmeddelelsen
 • Forklaring:
  • Problemet skyldes at systemet ikke ved hvad det skal gøre. Hvis det bare lod "den andens" ændringer gå igennem, så ville "den enes" ændringer jo bare forsvinde ud i den blå luft. Derfor dette "nødråb".
  • Vi beklager den kryptiske formulering i fejlmeddelelsen; men det kan vi desværre ikke gøre noget ved umiddelbart.
 • Omgåelse:
  • Fremsøg data igen. 
  • Find den anden bruger, som har rettet i data, og aftal hvad der skal ende med at stå i data. 
  • Tilret data og tryk OK for at gemme.
 • Status
  • Forventes ikke løst