Indhold

Vejledning

Denne vejledning er til installation af skabeloner på bærbare og andre PC’ere som ikke er fast tilknyttet til et lokalnetværk.

Vejledningerne kan hentes fra siden "Hent Skabeloner".

Feltoversigt for skabeloner kan ses på siden "Feltoversigter".

1. Mappen, hvori skabelonerne skal anbringes, skal være synlig. Dette gøres sådan:

Windows 7, Vista og XP:

 • Start stifinderen

 • I menuen klikkes på Funktioner. Vælg Mappeindstillinger (I Windows 7 og Vista skal der trykkes kortvarigt på Alt tasten for at få menuen foroven i stifinderen frem)

 • Klik på fanen Vis

 • I Skjulte filer og mapper flyttes knappen ned til Vis skjulte filer og mapper

 • Klik OK for at lukke vinduet

2. De aktuelle skabeloner kopieres ind i den lokale skabelonmappe:

Generelt

 • Såfremt den bærbar/PC'er der skal have skabelonerne ikke har adgang til det netværk hvor de befinder sig, så anbefales det at man fra en PC der har adgang til netværket, kopierer skabelonerne fra netværket ned på en USB nøgle eller andet medie. Derefter kan man benytte USB nøgle/andet medie til at overføre skabelonerne til PC'eren der ikke har adgang til netværket med skabelonerne. Følg nedenstående vejledning for selve overførelsen af skabelonerne.

Windows 7 og Vista

 • Isæt USB nøgle eller andet medie med skabelonerne, eller sørg for adgang til det netværk hvor de befinder sig.

 • Med stifinderen markeres skabelonerne. Kopier dem ind i denne lokale mappe: C:\Users\<brugerinitialer>\AppData\Roaming\Microsoft\Skabeloner
  Erstat <brugerinitialer> med den aktuelle brugers.

Windows XP

 • Isæt USB nøgle eller andet medie med skabelonerne, eller sørg for adgang til det netværk hvor de befinder sig.

 • Med stifinderen markeres skabelonerne. Kopier dem ind i denne lokale mappe: C:\Documents and Settings\<brugerinitialer>\Application Data\Microsoft\Skabeloner
  Erstat <brugerinitialer> med den aktuelle brugers.

3. Kontrol af skabelonerne

Windows 7, Vista og XP

 • Start Word
 • Klik på Office Ikonet

 • Vælg Ny og dernæst Mine skabeloner
  Kan de ikke det, så er kopieringen gået galt. Kontrollér stierne.

4. Opsætning af skabelonerne

Alle skabeloner åbnes, én ad gangen, som i punkt 3 og tilpasses således at navn osv. ikke skal indtastes hver gang.

 • Markér en skabelon (Klik kun én gang på den med musen)

 • Nederst til højre i vinduet, under feltoverskriften Opret flyttes knappen over i Skabelon

 • Klik Ok

 • Fjern teksten Navn og skriv brugerens navn. De resterende understående felter slettes og erstattes af relevant information. Se afsnittet Feltoversigt for yderligere information om felterne i de enkelte skabeloner.

 • Klik på Office ikonet igen, klik på Gem som og vælg Word-skabelon

 • I filnavn slettes det som står og der indtastes en * efterfulgt af et tryk på Enter tasten (dette vil vise skabelonerne i vinduet ovenover)

 • Find navnet på den skabelon du redigerer i, og dobbeltklik på det

 • Der kommer nu en advarsel om at du er ved at gemme i nyt filformat. Klik Ok til dette

 • Åben stifinderen og gå ind i mappen med skabeloner (Se punkt 2 for placering)

 • Den gamle skabelon slettes (den nye har fået tilføjet .dot til filnavnet)

 • Højreklik på den nye og vælg Omdøb

 • Fjern .dot og klik på Enter

 • Åben skabelonen igen og kontrollér at ændringerne er gemt

5. Visning af skjulte filer og mapper sættes tilbage

 • Gør som i punkt 1. bortset fra at knappen skal flyttes tilbage til Vis ikke skjulte filer og mapper