Prioritet

Beskrivelse

A Folkeregister-kontrol
A Advis ved ændring i forhold til bevilling
A Mulighed for indtægtskonto vedr. kommunale udlejere
A Mulighed for to underskrifter på breve
B Ændret layout for breve
C Indlæsning af boligoplysninger fra INI
- Bogføring af refusion fra Hjemmestyret
- Ændring af princip for INI-filer

Folkeregister-kontrol

I øjeblikket er den eneste kontrol, at hvis man slår op i side 570, så vises husstand ifølge folkeregister. Der er dog et problem med dette - specielt i Nuuk kommune. I Nuuk kommune er der ikke angivet B-nummer ved indrapportering til CPR. Hvis B-nummer er indtastet i side 570, så vises der ikke nogen personer i "Husstand ifølge folkeregister", fordi der ledes efter personer, som har B-nummer i CPR = B-nummer fra boligsikringsansøgningen - og det har folk ikke.

Side 570 laves om så hvis hus-nummer er indtastet, så ses der bort fra et eventuelt B-nummer, når "Husstand ifølge folkeregister" skal vises.

I tilknytning til side 571 laves en folkeregister-kontrol, der viser ansøgninger, hvor husstand jvf. ansøgningen ikke matcher med husstand jvf. folkeregister.

Advis ved ændring i forhold til bevilling

Side 571 Visning af resultat af en månedsberegning ændres, således at der tilføjes en oplistning af ansøgninger, hvor den beregnede boligsikring afviger fra den boligsikring, der vises i side 570. Det gælder f.eks. hvis personen har fået ændret slutopgørelse og dermed fået ændret sin skattepligtige indkomst. Det gælder også hvis en person i husstanden fylder 18 år.

Mulighed for indtægtskonto vedr. kommunale udlejere

Side 570 ændres så der kommer et nyt felt Indtægtskonto. Dette udfyldes hvis der er tale om en kommunal udlejer. Det indtastede skal være et kontonummer for en indtægtskonto i den kommunal kontoplan. Hvis feltet er udfyldt, så vil bogføringen af boligsikringen kreditere denne konto i stedet for udbetalingsarten.

Mulighed for to underskrifter på breve

Det skal gøres muligt at der kommer to underskrifter på brevene: dels brugeren, dels en fast person (f.eks. afdelingsleder). Initialerne for den faste person angives som en systemparameter.

Ændret layout for breve

Det ændrede layout er en-spaltet med den grønlandske tekst først og dernæst den danske. Der er ingen skema-opstilling; men alle oplysninger er flettet ind i teksten. Hvis det er muligt skal det laves, så kommunen kan vælge mellem en- og to-spaltet brev-layout.

Indlæsning af boligoplysninger fra INI

Det skal være muligt at indlæse fil med oplysninger fra INI vedrørende lejernumre, boligstørrelse og husleje. Oplysningerne skal bruge som kontrol af det indtastede i side 570. Ønskes klar inden indtastning af 2003-boligsikringerne.

Det blev nævnt, at man måske kunne ønske sig at indlæse oplysninger fra bygningsmyndigheden, således at det ikke kun var INI-boliger, der kunne indlæses; men det er blevet udskudt p.g.a. usikkerhed.

Bogføring af refusion fra Hjemmestyret

Der laves foreløbig ikke nogen automatik til bogføring af hjemmestyre-refusionen.

Ændring af princip for INI-filer

INI har ønsket et ændret princip for fremsendelse af oplysninger om boligsikring. Dette er indtil videre afvist.