PBS med NemID

Gennem mange år har de grønlandske kommuner brugt en såkaldt chipkort-løsning i forbindelse udveksling af PBS-data med NETS. Denne løsning har haft nogle ulemper, f.eks. er den afhængig af special-hardware (chipkort-læser) og lang leveringstid i forbindelse med genbestilling efter udløb af chipkort.

Der er kun kommet en alternativ løsning - nemlig en løsning baseret på NemID medarbejder-signatur. Medarbejder-signaturen kan også bruges til andre ting end PBS-kommunikation - der vil sikkert komme en stigende anvendelse i de kommende år.  

NemID medarbejder-signatur

Kommunen oprettes med NemID på denne måde.

Start her: https://www.medarbejdersignatur.dk/produkter/nemid_medarbejdersignatur/bestil_nemid/index.html?execution=e2s1

Indtast kommunens CVR-nummer.

Du bliver spurgt om du vil have signaturen som nøglekort (papkort) eller som nøglefil. Her er det vigtigt at du vælger nøglefil, idet NETS ikke kan bruge nøglekort.

Undervejs i processen bliver du spurgt om et EAN-nummer. EAN er det samme som GLN. Du skal indtaste GLN-nummer for den afdeling i kommunen som skal modtage regninger vedr. NemID. GLN er 13 cifre, f.eks. 5790002291234.

På NemID hjemmesiden www.medarbejdersignatur.dk kan du se detaljer om din signatur.

Når din NemID nøglefil er installeret på din PC kan du bruge den til at kommunikere med NETS vedr. PBS.

PBS-kommunikation med NemID

Slå op som sædvanligt på https://ft.pbs.dk/ 

Når du slår op bliver du bedt om at vælge certifikat:

Du skal IKKE vælge den røde (det er chipkort-løsningen). Du skal vælge den grønne (det er NemID-løsningen)