Aktuel indkomst

Aktuel indkomst bruges til at beregne visse indkomst-afhængige sociale ydelser. For tiden (september 2018) drejer det sig om børnetilskud, boligsikring, førtids- og alderspension.

Kommunerne henter hver måned en ny aktuel indkomst for alle skatteydere i kommunen. Oplysningen hentes hos Skattestyrelsen.

Den aktuelle indkomst for en bestemt måned består i hovedreglen af summen af A- og B-indkomster i de seneste 12 måneder med fradrag af standardfradrag. Aktuel indkomst for april 2018 omfatter indtægterne i månederne fra maj 2017 til april 2018. Standardfradraget er for tiden (september 2018) på 10.000 kroner.

Teknisk bemærkning: Skattestyrelsen afleverer (fra og med juli 2018) kun aktuel indkomst før fradrag af standardfradrag. Kommunen trækker standardfradrag fra, og de to varianter (med/uden fradrag) gemmes til senere beregninger. Visse beregninger (f.eks. boligsikring) skal bruge aktuel indkomst før fradraget, andre skal bruge aktuel indkomst efter fradraget.

Følgende medregnes i aktuel indkomst: almindelig lønindkomst, B-indkomst som f.eks. uddannelsesstøtte.

Følgende medregnes ikke i aktuel indkomst: offentlig hjælp, plejevederlag, børnetilskud, boligsikring.

Eksempel

I dette eksempel er der kun A-indkomst og ikke nogen B-indkomst.

  Aktuel indkomst
 Måned A-indkomst december 2017 januar 2018 februar 2018 marts 2018 april 2018 maj 2018 juni 2018 juli 2018
januar 2017 31.621 31.621              
februar 2017 25.191 25.191 25.191            
marts 2017 25.191 25.191 25.191 25.191          
april 2017 25.431 25.431 25.431 25.431 25.431        
maj 2017 25.431 25.431 25.431 25.431 25.431 25.431      
juni 2017 25.431 25.431 25.431 25.431 25.431 25.431 25.431    
juli 2017 25.431 25.431 25.431 25.431 25.431 25.431 25.431 25.431  
august 2017 50.295 50.295 50.295 50.295 50.295 50.295 50.295 50.295 50.295
september 2017 26.431 26.431 26.431 26.431 26.431 26.431 26.431 26.431 26.431
oktober 2017 26.431 26.431 26.431 26.431 26.431 26.431 26.431 26.431 26.431
november 2017 28.863 28.863 28.863 28.863 28.863 28.863 28.863 28.863 28.863
december 2017 26.431 26.431 26.431 26.431 26.431 26.431 26.431 26.431 26.431
januar 2018 33.439   33.439 33.439 33.439 33.439 33.439 33.439 33.439
februar 2018 28.863     28.863 28.863 28.863 28.863 28.863 28.863
marts 2018 31.295       31.295 31.295 31.295 31.295 31.295
april 2018 30.687         30.687 30.687 30.687 30.687
maj 2018 35.855           35.855 35.855 35.855
juni 2018 36.039             36.039 36.039
juli 2018 26.431               26.431
Sum af A-indkomst i periode 342.178 343.996 347.668 353.772 359.028 369.452 380.060 381.060
Standard-fradrag   -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000
Aktuel indkomst for periode 332.178 333.996 337.668 343.772 349.028 359.452 370.060 371.060

Hent Regneark

Undtagelser

I en del tilfælde beregnes aktuel indkomst ikke efter ovenstående regel.
Det gælder f.eks. ved uddannelsesstøtte, ved udenlandsk indkomst som eksempelvis pension fra et dansk pensionsselskab, hvis der mangler oplysninger eller hvis der er andre administrative udfordringer.

Eksempel på undtagelse

Forklaring på ”aktuel indkomst” i eksemplet

Frem til måned 06 2017 er aktuel indkomst beregnet ”normalt” – dvs baseret på 12 måneders indkomster. Den seneste (06 2017) er baseret på indkomster i perioden 07-2016 til 06-2017.

Der har i marts 2016 været en ekstraordinær stor månedlig indkomst på 206.909. Det er måske en lønregulering for en længere periode, som er kommet til udbetaling lige i den måned. Denne ekstraordinære høje indkomst har påvirket ”aktuel indkomst” frem til måned 02-2017. Aktuel indkomst for måned 03-2017 baseres på månedlige indkomster i perioden 04-2016 til 03-2017 – derfor har den høje indkomst i marts 2016 ikke mere indflydelse fra det tidspunkt.

I måned 07-2017 får Skattestyrelsen at vide at der sker udbetaling fra Danmark – sandsynligvis fra en pensionskasse. Disse informationer kommer kun årligt – ikke månedligt som for de øvrige indkomster. Når der er udbetalinger fra Danmark så ændres beregning af ”aktuel indkomst” i visse tilfælde så den ikke mere er baseret på 12 måneds løbende indkomster. I stedet sker der såkaldt ”tilbagefald til senest kendt skattepligtig indkomst”. I dette tilfælde er det skattepligtig indkomst for 2016 som er den senest kendte. Det betyder altså en ”aktuel indkomst” som bliver sat til 454.445, som er skattepligtig indkomst for 2016. Bemærk at den er meget høj pga den ekstraordinære udbetaling i marts 2016.

I måned 07-2018 er der stadig indkomst fra Danmark, og der skal altså stadig ske ”tilbagefald til senest kendt skattepligtig indkomst”. Nu er det så skattepligtig indkomst for 2017 som er den senest kendte. Derfor bliver ”aktuel indkomst” sat til 148.047.

Beregning af social ydelse

Aktuel indkomst foreligger cirka en måned efter afslutningen af indkomst-perioden. For eksempel foreligger aktuel indkomst for april 2018 ca. 1. juni 2018.

Sociale ydelser beregnes som regel forud. Det vil sige at ydelsen for juli 2018 skal beregnes i løbet af juni 2018. Det betyder at aktuel indkomst for april 2018 er den nyeste når ydelsen for juli skal beregnes. Aktuel indkomst for april 2018 bruges altså til at beregne ydelsen for juli 2018. 

Som man kan se af skemaet vil der indgå indkomster som er mere end et år gamle i beregningen af den aktuelle indkomst. Ved beregning af ydelse for juli 2018 indgår indkomst tilbage til maj 2017.

Månedsregulering

Den aktuelle indkomst vil normalt svinge lidt op eller ned fra måned til måned. For at undgå at skulle ændre på den sociale ydelse hver måned har man indført en regel som siger at den aktuelle indkomst skal forandre sig mere end en vis procentdel før der laves en omberegning af ydelsen. For tiden gælder at ændringen skal være 5% eller mere. 

Eksempel (dog med procentdel = 10%)

Hvordan er aktuel indkomst regnet ud?

Kommunerne får alene oplyst det aktuelle indkomst beløb. Kommunerne får således ikke oplyst hvordan en konkret aktuel indkomst er regnet ud. Det er alene Skattestyrelsen, der er bekendt med hvordan tallet er fremkommet. Det komplette regelsæt synes at være ganske omfattende.

Hvis du har spørgsmål vedrørende aktuel indkomst kan du rette henvendelse til Skattestyrelsen: tax@nanoq.gl  tlf. 34 65 00.

Hvad er forskellen på "aktuel indkomst" og "skattepligtig indkomst"?

Tidligere har man brugt "skattepligtig indkomst" til at regulere sociale ydelser. "Skattepligtig indkomst" anvendes stadig (december 2018), f.eks. til at regulere takster i daginstitutioner. 

De væsentligste forskelle på "aktuel indkomst" og "skattepligtig indkomst" er:

  • Skattepligtig indkomst fastsættes på årsbasis, aktuel indkomst fastsættes på månedsbasis
  • Offentligt hjælp indgår i skattepligt indkomst; men ikke i aktuel indkomst
  • Skattepligtig indkomst kan indeholde ligningsmæssige fradrag, aktuel indkomst har kun standardfradraget
  • Skattepligtig indkomst er forklaret i slutopgørelsen for indkomståret samt tilhørende A11 årsoplysning fra arbejdsgivere. 
    Aktuel indkomst er som udgangspunkt ikke forklaret. Skatteyderen kan dog få en forklaring ved henvendelse til Skattestyrelsen. 

"Aktuel indkomst" er fastsat i nedenstående lov. "Skattepligtig indkomst" er fastsat i lov om indkomstskat.

Lovhenvisning

Inatsisartutlov nr. 9 af 1. juni 2017 om en satstilpasningsprocent og om aktuel indkomst