WINFOSHARE

WinfoShare er betegnelsen for en delt mappe, der benyttes til forskellige formål i forbindelse med Winformatik. Mappen er ofte delt med drev-betegnelsen W:.
Her placeres forskellige filer i undermapper enten af brugerne selv eller af Winformatik.

Eksempelvis kan en bruger lægge bogføringsbilag i undermappen W:\Bilag\Brugere\xxx (hvor xxx er brugerens initialer).
Efterfølgende kan brugeren med side 319 indlæse bilagene i Winformatik.

For at brugeren kan arbejde med filer i WinfoShare er det nødvendigt at tildele brugeren rettigheder til at skrive og læse filer i bestemte undermapper. Hvilke rettigheder den enkelte bruger skal have, afhænger af hvilke Winformatik-funktioner vedkommende skal kunne udføre.

Vejledning herunder

Rettighedsdifferentiering i WinfoShare - Anbefalinger ver. 1.0 (Kan udleveres ved hendvendelse til support@kimik-it.gl)

Rettighedsdifferentiering i WinfoShare - Bilag (Kan udleveres ved hendvendelse til support@kimik-it.gl)

Der er udarbejdet en anbefaling omkring tildeling af rettigheder til WinfoShare, som kommunerne kan rekvirere ved henvendelse til support@kimik-it.gl  eller telefon: 342000