Tidsplan for idriftsætning af pensionssystem

Dato Aktivitet Forudsætninger
mandag 15.nov Pensionsdata dannes på basis af november-udbetalingerne (Kimik). Der er ikke information om samlevende og separerede. Der er heller ikke information vedr. forventet indkomst 2010; men denne skal alligevel heller ikke anvendes for 2011.  
fredag 19.nov Sagsbehandlere gennemgår data, og indtaster information om samlevende og separerede. Der indtastes ikke noget vedr. forventede indkomster. Pensionister, der kommet til i løbet af november, skal tilføjes af sagsbehandlere. Skærmbillede vedr. personoplysninger kan anvendes til at fremsøge pensionister vha CPR eller navn, og til at indtaste info vedr. samlevende og separerede.
Side 900 har mulighed for ovenstående.
tirsdag 23.nov Foreløbig beregning af pensionerne for januar i Winformatik. Den endelige fastlæggelse af pensionen kan ikke ske før tabeller for 2011 foreligger. Data vedr. skattepligtig indkomst 2009 er indlagt i Winformatik - er allerede sket.

Data vedr. pensionsudbetalinger 2009 er indlagt i Winformatik - er sket (dog kun for pensioner i egen kommune).

torsdag 25.nov Dannelse og udsendelse af breve for pensionister, hvor der mangler oplysninger.

Brev-genereringen er færdig-programmeret. - er sket

mandag 29.nov Indtastning af forventede indkomster i Winformatik på basis af respons på de udsendte breve Skærmbillede vedr. personoplysninger kan anvendes til at indtaste info vedr. forventet indkomst. er sket
torsdag 2.dec Beregning af pensionerne i Winformatik. Lister udskrives fra Winformatik. Side 903 kan anvendes til at danne lister.
mandag 6.dec Data vedr. pension 2011 indtastes i lønsystemet  
fredag 17.dec Prøvekørsel i lønsystem for pensioner  
onsdag 22.dec Pensionen bankoverføres til pensionisterne