140116 møde pensionsreform

Materiale til dagens møde:

http://support.kimik-it.gl/winfosupport/Udvikling/Design-dokumenter/soc/pension/Reform2016/Default.aspx#Ændring

Deltag i mødet ved at ringe til 34 20 07, og indtast konference-id: 817334 efterfulgt af #

Dagsorden:

      • Procedure for beregning og udbetaling af alderspension for februar.

Deltagere:  QE Frederik og Kenneth, KU Katrine Poulsen og Marie Rødgård, QA Dariusz, QE Marianne, SE Anne, Hans, Jeremias, Anna, QE Nielsine, Kristian og Peter, Kimik IT.

Lovgivningen: "Ved væsentlige ændringer så skal der beregnes" det bliver aktuelt nu (og var det ikke i januar). Familiedepartementet har uddybet hvad det går ud på.

Der kommer nyt sæt af aktuel indkomst (januar = nov 14 - okt 15), nu er der rullet måned længere frem (dec 14 - nov 15). Der er reelle forandringer. Herudover er der lavet om i beregningen - fx dansk indkomst (tjenestemandspension m.v), lavet om i metoden, og betyder at der kan komme væsentlige "hop" i aktuel indkomst.

Ellers har familiedepartementet lagt op til en prøveberegning på nyeste aktuelle indkomst, og så skal systemet producerer en liste - så man kan se væsentlig ændring (+/- 7000) m.v. Se materiale.

Listen skal præsenteres for en sagsbehandler og tage stilling til og der skal laves en genberegning mv.

Proceduren er ikke klar til februar pensionen. Så derfor taler vi om en nødplan for februar. Vi vil sideløbende få udviklet de her ting med advis liste mv. og måske komme i drift til marts udbetalingen. Det kommer vi tilbage til.

Men hvad kan vi gøre for februar? Kimik har foreslået en nødplan og forelagt for departementet, der har forhåndsgodkendt det. Men det er ikke sikkert at I synes det er en god ide.

Trin 1 er gennemført. På side 442 kan I se at der er både et tal der hedder okt 15 og nov 15. Det er de to tal som Kimik har hentet.

Trin 2 i nødplanen er at der laves ny beregning. Side 900 og 901 virker på den måde at den tager det nyeste tal.

Der findes en eksisterende liste - på side 903 - hvor man kan få sammenlignet månederne - f.eks. Februar med januar, og   sorteret efter dem med største forskel står øverst. Det er pensionsbeløb der bliver sammenlignet, og ikke de aktuelle indkomster. Det er muligt for en sagsbehandler at kigge på side 903 - og kigge på tilfælde hvor man skal gøre noget. Ved ny pensionist - skal det blot tastes ind i lønsystemet. Ved et ophør, skal man indrapportere det til lønsystemet. De tilfælde hvor der både udbetales i januar og februar skal man vurdere hvad man skal gøre noget ved det.

Hvis man ikke gør noget i lønsystemet, så bliver det januar beregningen der bliver brugt. Fordi der er manuel integration imellem de to systemer.

Dvs. februar i Winformatik kan være et andet tal hvis man ikke opdaterer det i lønsystemet.

I det tilfælde hvor man skønner der skal tages hensyn til ændringen. Så kan man vælge enten at bruge tal fra februar og sige det til lønsystemet eller vælge at sige at det er mærkeligt tal - og indtaster noget i forventet bi indkomst og baserer beregningen på det, og rapporterer det videre.

Det er ikke ideelt - men vi kan godt komme igennem februar uden at komme galt afsted.

Hans: Vi har regnet med at få tre overgangsperioder - indtil systemet sætter sig - vi skal også regne med at den her måned er vi nødt til at se om samtlige passer - og næste måned igen.

Peter: Du har ret i at der vil være faser hvor vi arbejder hen imod at det virker.

Men man behøver ikke at gå alle sammen igennem - på side 903 - kan man gå igennem de vigtigste - når man når et stykke ned på listen - 2/3 fx - så er det kun små ændringer (og dem kan man jo lade være med at fortælle til lønsystemet).

Listen er der allerede - for at sammenligne januar med december. Side 903.

Hvad siger I til at køre med nødplanen?

Frederik SIS: Jeg synes det er udmærket. Vi er også begyndt på det. Vi har gennemgået to udbetalingslister for januar og februar. På baggrund af enkelte henvendelser - hvor nogen har fået forkert takst - vi har sorteret 35 fra - som vi skal gennemgå og indkalde mhp. at kontrollere om der er ændringer i deres indkomstforhold.

Peter: Har I brugt side 903 ?

Frederik: det er konstateret under gennemgang i går - i forhold til aktuel indkomst og skattepligtige - er der fundet nogen der skal gennemgås - og kontrollere dette.

Ja vi brugte side 903.

Peter: Eksemplet du kommer med, er netop pga. ændringer i beregningsmetoden. Fordi man bare opgiver den skattepligtige indkomst for 2014 som den aktuelle indkomst. Det er samme fremgangsmåde som i gamle dage - så skal man spørge pensionisten - forventer at du få ca. den her bi indkomst i løbet af 2016. Så hvis det afviger væsentligt så indtaster man det i forventet beløb. Så vil systemet bruge det beløb i stedet for andet beløb.

Mht. information ud til borgerne, så har der aldrig været et brev der passer til situationen. Der er kun den udskrift som hænger bag side 900. Den er heller ikke tilpasset de nye forhold. Der er misvisende tekst og forkert henvisning til gamle lovparagraffer. Det vil vi også få tilrettet når vi får luft til at gøre det.

Vi er tilbage til at I skal tage standardbrev - med side 250 fx i Winformatik - et blank brev hvor der er navn og adresse - og så skal man selv indtaste alt indholdet.

Dariusz: Brev fremkommer en lille smule mystisk. Som pensionist får man ikke altid forklaret hvordan grundbeløb er fremkommet mv. Det henviser til de forskellige paragraffer - et godt udgangspunkt - men vi får nok forskellige klager fra ankenævnet. Vi tager det op måske.

Peter: Er det årsbrevet eller?

Dariusz: Ja, det er årsbrevet. Klager kommer formentlig snart. Nu er der begyndt at komme klager fra alderspension.

Hvad kan det sociale ankenævn klage over…

Det med regulering ud fra februar. Den 6. januar har jeg lavet eksperiment med. I første omgang kom der 350 ændringer - side 903 - men så kunne jeg se at det ikke var væsentlige ændringer. Nogen gange udløser en ændring på 7000 kr. i indkomsten en ændring i pensionen, og andre gange ikke. Ændring over 7000 kr ikke har udløst en ændring i pension. Så fremkom liste over 37.

Spm er om det kan være en god ide - en maskine til at gøre sådan noget.

Peter: Det er lige præcist det som vi arbejder frem imod.

Det er rigtig nok at der kan være nogle gange små ændringer i pensionen. f.eks. Op til imod minimumsbeløb, og hvis man er kommet ud på 0 så bliver det også nul.

Peter: Vi kører med skitseret nødplan for februar. Vi arbejder til advislisten og indkalder til nyt møde, hvor vi skitserer hvad vi har tænkt der.

Et par bemærkninger:

Marianne Lennart: Et maksimumsbeløb i lønsystemet - for at fange at man taster noget forkert - det sættes til 15.000 kr. grundbeløb+pensionstillæg. (Det kan højst blive 11.000 kr.) så burde man have fanget væsentligste fejlindtastninger.

Marianne: Jeg har skrevet til lønteknik - det bliver nok i næste uge - og gælder alle fire kommuner.

Det er bare som en sikkerhed.

Der har været henvendelser til os i Kimik omkring hvordan aktuel indkomst er beregnet. Det ved vi ikke noget om. Det er skattestyrelsen som skal fortælle det til kommunen. Der er ikke opgivet nogen kontaktperson endnu. Skriv til deres generelle: tax@nanoq.gl postkasse. Så må de videreformidle et sted hen. Måske får vi på senere tidspunkt noget mere konkret at vide.

Hans: Problemet opstår jo i at vi ikke kan se ret meget i det skattesystem. Hvis vi kunne mere, så kunne det vi finde ud af det. Men måske sætter det sig næste måned. Den opsamler løndelen og så tager den resten bagefter. Renteindtægter og renteudgifter.

Peter: Den henter det alle mulige steder fra - f.eks. Forskudsregistrering og A-skat fra arbejdsgiver månedlige indberetning. Indhandling så regner den baglæns. Det er et broget billede.

Der er henvendelser fra dig Dariusz og dig Hans.

Dariusz: Ja der kommer henvendelser - hvorfor man får så meget osv. - men nu skal man have det beregnet - det er ikke begyndt at sive ind - black box - kan folk ikke forstå.

Ankenævn plejer at kræve forklaring på det. I gamle dage kunne det ikke altid være klart nok. Nu kan man forvente endnu større problemer.

Peter: Der er dels hvordan finder man frem til indkomst grundlaget - dels beregningsmetoden. Mht det sidstnævnte så er der udgivet tabeller - man kan evt. udlevere dem til pensionisterne. Hvis bi-indkomst i det interval, så skal pension være i det interval. Man kan bruge til at kontrollere.

Hans: Der er ansøgning hvor man elektronisk tidligere kan gå ind og udfylde - den virker ikke.

Peter: Det har vi ikke noget med at gøre. Det er Sullissivik du skal henvende dig til.