Eksempel fra Kommunernes Revision (BDO), januar 2010:

Den attesterende skal således ved sin underskrift bekræfte, at følgende er kontrolleret:

 • at varen eller ydelsen er modtaget (udgiftsbilag) eller leveret (indtægtsbilag)
 • at mængde, kvalitet og pris er kontrolleret
 • at varen eller ydelsen i øvrigt svarer til det aftalte
 • at bilag er efterregnet
 • at bilaget er forsynet med korrekt kontonummer og regnskabsår
 • at eventuelle acontoudbetalinger er korrekt fradraget i slutopgørelsen
 • at leverancen/ydelsen ikke tidligere er betalt. Det skal her sikres, at attestation og anvisning ikke sker på følgesedler eller kopier af regninger o.lign.
 • at der er foretaget kontrol af kontraktforhold
 • at kommunens interne forholdsregler overholdes
 • at der foreligger bevilling/restbudget. Dette sker dog kun, hvor den anvisningsbemyndigede giver generelt pålæg herom.

 

For så vidt angår personsager skal den attesterende indestå for:

 • at kompetencereglerne er overholdt
 • at lovgivningen og øvrige bindende forskrifter er fulgt
 • at fornøden intern registrering er foretaget.