Kommuneqarfiit Ataatsimoorlutik Qarasaasiatigut Suleqatigiiffiat

Det Fælleskommunale IT-samarbejde i Grønland

Winformatik Product januari 2019

 

 

Winformatik Product Backlog-i

Nutaarsiassat kingulliit

KIMIK-ip 2018-i naavaat Isumaginninnermut, Ilaqutariinnut, Naligiissitaanermut Inatsisinillu Atuutsitsinermut departementi ajunngitsumik attaveqarfigalugit. 2019-ip ingerlanerani neriuppugut attaveqaqatigiilluarnerput qaffassarsinnaassallugu inatsisit nalunaarutillu ulluinnarni suliassani atornissai oqinnerulerniassammata.

Departementi nuannersumik Winformatik-imi nammineq ingerlanerulernerit tupaallaatigisimavaat saniatigullu iluarsartuinermi ilisarinnissinnaanerit aningaasaliinerillu iserfiginissaat soqutigalugit takutillugu, taamaaliornikkut kommunini allaffissornerup iluani iluarsaanerit oqilisaanneqarsinnaammata.

KIMIK-imit ineriartortitsinermut aningaasartuutissat departementimit suliassanut ukiunut tullernut ingerlasussanut naatsorsuinikuupput. Naatsorsuutit taakku departementimit Aningaasaqarnermut departementimut aningaasanik qinnuteqarnermut atorneqarput.

Kommuninit aqutsinerit iluarsarniarlugit iluarsartuullugu pilersaarusiap ingerlanerani immikkoortoq ataqatigiimmik aaqqissuussinerup iluani ingerlatsinermut tunngasoq immikkoortunut arfineq-marlunnut avinneqarnikuuvoq. Immikkoortut taakku tassaapput Iluarsartuullugu pilersaarusiamik aqutsineq, Kissaatit annikinnerit, Kukkunersiuinerit annikinnerit, Ingerlatsineq/kukkunernik ujaarlerneq, Pisarnertut suliassat, Kommuninut pituttorsimanngitsumik ikiuineq soqutigisanillu sullissineq.

Suliassani nutaamik ineriartortissallugu tulluarnerusoq inooqatigiinnut tunngavoq. Malittarisassat Kalaallit Nunaannut immikkut atuuttut amerlapput kommunillu aningaasarpassuarnik tamakkununnga akiliisarput.

Immikkut Innarluutillit pillugit suliat suliassaaqqat allat saniatigut sulissutigineqartarput.

Ukiumut nutaamut kissaat immikkuullarissoq tassaavoq aserfatsaaliuinermit tapersersuinermiillu nutaamik ineriartornermut aningaasat nuunneqassasut.

Kommunit suli Winformatik-imut aningaasanik aqutsinermi modulinut tunngasut annikinnerit suliarisarpaat. Kommuneqarfik Sermersuup kommunimut ataatsimut suliassat aningaasanit agguagassanit avataaniittut isumagisarpaat.

Januaari 2019-imi maannakkut pisumik suliassanut ilaasut

Innarluutilinnut pineqartoq kommuuniniit tiguneqarmalli sullissinernut aaliangersimasunut tapersiinernik ineriartortitsinernik aamma aningaasaqarnermik sammisami annertuumik aqutsinermi ilaapput. Ataqatigiimmik aaqqissuussap inuit 1000-it sinnerlugit aquppaat ukiumullu 400 millionit koruunit aqullugit. Kommuuninut ataqatigiimmik aaqqissuussamik atuineq iluanaarutaaratarsinnaavoq annertuunik suli sunniuteqarluartumik atoraanni, soorlu aamma suli ataqatigiimmik aaqqissuussamut kissaateqartoqartoq.

Maanna makitsinerit kisitsisillu atorlugit nassuiaasiornernut quppernerit iluarsaanneqareerput. Nakkutiginninnermut quppernernut tunngavoq (qupperneq 928) soraarnernut soraarnertut allassimanngitsunut, nuunnikunut aamma utoqqalillutik soraarnernut ujaarlersinnaanermut allisitaallutik. Saniatigut suliffeqarfinnik ujaarlernermut (qupperneq 927) allisaasoqassaaq ujaarlernissamut nalunaarsuutit aamma tigusinerit annertusarlugit. Nakkutiginninnermut quppernerit (qupperneq 928) aamma tamakkerlugu isiginninnermut qupperneq (qupperneq 927) maanna suliffiup iluani misilittarneqalerput. Saniatigut aamma allaffissornerup iluani ataqatigiimmik aaqqissuussami paragraffi inunnut innarluutilinnut ikiuinermut sulianut paragraffiannut atassusiinissaq suliarineqarpoq taakkulu paragraffit nikinnerisa toqqortarnissaat aamma sulissutigineqarluni.

Taakku saniatigut “Proof-of-concept”-i ingerlanneqarpoq ingerlaannartumik allakkat akuersissutit piviusunngortinneqarnikuullutik. Taamaaliornermi atuisunut aqutsiniarnermi oqilisaanissaq anguniarneqarpoq, soorlu aamma aserfatsaaliuinermi aningaasanillu qinnuteqarnerni inunnut tamanut innarluutilinnut peqqussummi ilaasunut aamma allakkanik malittarisassanik aaqqissuussisinnaanermik oqilisaanissaq anguniarneqarluni.

Innarluutilinnut ataqatigiimmik aaqqissuussamut allanik kissaateqartoqarnikuuvoq, soorlu Danmark-imi tapersiinermut pilersitsinissamut kissaateqartoqarnikuulluni aamma nakkartitsineq ajunnginnerusoq ataatsimullu isigalugu innarluutilinnut ataqatigiimmik aaqqissuussap tungaatigut inatsimmut nutaamut tulluarsaanissaq 1.1.2019-imit atuutilernikuulluni. Allakkanut tamanut nassiussassanut iluarsaassutit tiguneqarnikuupput suliarlu ingerlalluni. Iluarsartugassamerngit allakkanut assigiiaartunoortut suliarineqareerput. Maanna inatsimmut nutaamut januaarip aallaqqaataani 2020-mi atuutilertussamut innarluutilinnut iluarsartuullugu pilersaarusiamut nalerisaaneq aallartittussanngorpoq.

Ataqatigiimmik aaqqissuussap aamma sulisut suliarisimasaannik nalunaarsuinernik siunissami naatsorsuisinnaanissaa anguniarneqarpoq - ass. inuit tapersersuisut assigisaallu akissarsianullu ataqatigiimmik aaqqissuussami aningaasanik aqutsinermi nalunaarsuutit nuunnissaat il. il. anguniarneqarlutik.

Qaammatip ingerlanerani utoqqalinersiutinik siumoortumik akiliisarneq

Utoqqalinersiallit ilaat utoqqalinersiatik aqunnissaat ajornartittarpaat qaammammut ataasiaannarlugit akilerneqartillugit. Taakkua sapaatip-akunneranut ataasiarlutik imaluunniit sapaatip-akunneri allorlugit akilersittarput. Ullut assigiinngitsuni akiliisoqarsinnaasarpoq. Akissarsianut ataqatigiimmik aaqqissuussap utoqqalinersiat siumoortumik agguaallugit akilersinnaanngilai. Taamaammat tamakkua Winformatik-imi modulini inooqatigiinnut tunngasuni akileeriaatsinut ineriartortitsinissaq kissaatigineqarpoq.

Akissarsianut ataqatigiimmik aaqqissuussamut utoqqalinersianut naatsorsuinerni nuussineq

Ukiorpaaluit kissaatigineqarnikuuvoq Winformatik-imit utoqqalinersiutinut modulimik akissarsianut ataqatigiimmik aaqqissuussamut paasissutissanik nuussisinnaasoqarnissaa. Tamanna akissarsianut ataqatigiimmik aaqqissuussami assaat atorlugit toortaanermik taarsiinermik kinguneqassaaq taamatullu iliuuseq maannakkut atuulluni. Iluarsartuullugu pilersaarusiaq ammaqqinneqassaaq.

Inooqatigiinnut tunngasunut kissaaterpassuit misissoqqissaarneqarneri naammassipput

Isumaginninnermut departementimit IT-kkut allaffissornermi oqimaatsunik suliani oqilisaanissaq kissaatigineqarpoq maannalu isumaginninnerup iluani kissaatit amerlasuut misissoqqissaarneqareerlutik. Taamak pisoqarnerata inooqatigiinnut tunngasunut isumassarsiat ajunngitsut oqaasertalerneqareerput. Taakku kissaatini/backlog-imi Winformatik-imiittumut ilineqareerput.

Winformatik-imi patanaarsaaneq aamma aserfatsaaliuineq ingerlaartoq

 

Isumannaallisaaneq ingerlaartoq aamma Winformatik-imik aserfatsaaliuineq ingerlanneqassaaq.

Winformatik-i nittartakkami atugassatut ineriartortitaanikuuvoq - taamaattumillu teknologiimut qaffasissumik allanngorartuunngitsumillu ineriartortussatut sanaajulluni.

Kommunini iluarsartuullugu pilersaarusiaq pigineqarpoq taamaammallu kommunit kisiartaallutik qanoq sukkatigisumik teknologiip tungaasigut nutaamik ilaartuisoqarnissaa aaliangertussaallugit. Kingullertigulli inernerit assersuutigalugu ineriartortitsinernik nutaanngorsaaneq teknikkikkut suliallu tungaatigut nutaajulluinnarpoq.

Maannakkorpiaq iliuutsit taamaattumik ingerlaartumik kigaannerusumilli isumannaallisaaffigineqassapput nutaartugassat atornissaminnut nutarsarneqassammata.

Kommunit tallimaasuni pingasut Winformatik-imi ingerlatsineq Windows Server-imut 2016-imeersumut nuunnikuuaat.

Taamaammat kommuninit Winformatik-imut ikkussuinerit teknikkikkut ilusikkullu teknologiimi atorneqarsinnaasunut malinnaalluarneri erserput.

Kommuunitigut aqutsisoqarfimmut paasissutissat

 

Winformatik-i qarasaasiakkut suliarinninnernut kommuuninut ataasiakkaanut sanaajuvoq. KOMLIS-i taamaammat iluarsartuullugu pilersaarusiaavoq kisitsisinik paasinnissutissanik kommuuninilu angusassamik toraagalimmik naleqqiussaalluni kommuunit avaqqullugit ingerlaartoq tamakkiisumik, ataatsiakkaarlugillu akissaajaatit innuttaasut ataatsiakkaarlugit koruuninngorlugillu allaqqallutik. KOMLIS-i kommuunit kisitsisaannik aallaaveqarpoq Winformatik-imiit tigusaallutillu katersorneqartartut, taamatullu aamma nalunaarsuutini aallaavinni nalunaarsukkat ass. akissarsiat qeqqaniit aamma soraarnerussutisiat taavalu nalunaajaatini paasissutissiinernut- branche-nullu kisitsisinut tunngasuni nalunaarsuutit ilaallutik.

Maannakkuugallartoq KOMLIS-i saqqummiunneqarneq ajorpoq kommuninulli tallimanut nassiunneqartarlutik imarisai tamanut tulluaraangata. Imarisai kinaassutsimut ersaritsitsivallaarpata kommuninut ark-itut sananeqartassapput kommuninullu ataasiakkaaginnarnut nassiunneqartassallutik.

Maanna Microsoft Power BI aamma Excel Power Pivot ark-i ineriartortinneqarpoq. Ark-ini tulluarnerusoq naleqqunnerusorlu taaneqartassaaq.

Kommuunit saniatigut kommuuninut KOMLIS-ikkut ark-inik qinnuteqarsinnaapput inuinnarnut nuunneqarsinnaasunik ass. illoqarfinni sullissinernik suliassani. KOMLIS-i nalliuteqqittartumik saqqummertarpoq angissuseq/poortani assigiinni aamma Power-Pivot-imi pitsaassutsimi naliginnaasumik sakkuusoq ass. Microsoft AX2012-imi atorneqartoq. Aningaasaqarnermut-

suliffeqannginnermullu ark-i qaammatikkaartumik tamanut ammasumik saqqummertarpoq inooqatigiinnullu akissarsianullu ark-i qaammatit pingasukkaarlugit saqqummertarluni.

Power-Pivot-i pillugu paasisaqarnerorusukkuit uani atuarsinnaavutit:

microsoft.com/en-us/bi/powerpivot.aspx

Power BI pillugu allataq uani nassaarineqarsinnaavoq: powerbi.microsoft.com/en-us/

KOMLIS arkit pillugit atuinermut suliareqqiinermullu pikkorissarnerit piviusut KIMIK iT-mi piniarneqarsinnaapput.

Mailikkut nalunaarsuutit poortakkaat KOMLIS-imi akisussaasumit nalunaarutigineqassapput. Allattuiffimmi ilaaniaruit  support@kimik-it.gl-imut allassinnaavutit.

Kommuneqarfiit Ataatsimoorlutik pilersaarusiorlutik ataatsimiinneranni “Product Owner”-imi aaliangerneqarpoq januaarip sisamaat 2019

 

Kommunini ataatsimut IT-kkut suleqatigiinneq

 

KANUKOKA Informatik-i 1. januar 1999-mi taamaatsiinnarneqarmat kommuneqarfiit ataatsimut ineriartortitseqqiinermut suliaat Kommuuneqarfiit Ataatsimoorlutik kommuunitigut

aqutsisoqarfimmut (KAQA) inernera Winformatik-imi nuunneqarpoq. Taakkua iluarsartuullugit pilersaarusiat immikkoortut ilai nangitsinertai tiguarpaat “Project Owner”-inut (OP-nut) eqimattanut ingerlateqqissinnaanngorlugit kommuuniniillu sisamaniit allaffissornikkut sinniisunik ilaqarput.

Sukkasuumik suleqatigiinneq

 

Kommuunit iluanni suleqatigiinneq Winformatik-ip tungaatigut “SCRUM”-iusaq malillugu ingerlavoq.  “SCRUM”-iusap kommuunini sulinerup ingerlaneranut paasisimasaqarnissamik qulakkeerisuuvoq taamatullu sammisamik “governance”-qartitsinerulluni: Iluarsartuullugit pilersaarusiat aningaasaqarnermi aalajaatsuunissaq ingerlappaat kommuuninilu sulianut naammassisanut piumasanik piviusunngortitsinerit qulakkeerlugit.

SCRUM-iusap suliassaasa pingaarnerit ilagaat suliat tamarmik ajornaatsumik sivikinnerusumillu piffissami ingerlanissaat “sprint”-inik taaneqartartuni naliginnaasumillu qaammammik ataatsimik sivisussusilimmik ingerlasartuni. Juli-august-ili naliginnaasumik qaammatit marlunni ingerlanneqartarpoq - feeriarfinni.

Taamaalillutik kommuunit iluarsartuullugu pilersaarusiamut paasisimasaqarluartarput allamullu navianartumut ingerlaalernissaq pinngitsoortissinnaallugu. Kommuunit aamma periaaseq “Lean”-imik taasaq ineriartortitsinermut atortarpaat atuinermi tulluarsakkamik ineriartortinneqarsinnaammat tulluarsarneqarlunilu - imatut taaneqakkajuttumik: ”Continuous Delivery and Deployment of Minimal Viable Products”.

 Product Backlog-i

 

Ineriartorneq aaqqissorneqarlunilu sallinngortinneqartarpoq kommuunit ataatsimoorlutik allagartami uppernarsaammik tunuliaqutilimmi “Product Backlog”-imik taasamit.

Product Backlog-i ataqatigiimmik aaqqissuussinermut allattuiffiuvoq kissaatinik imalik. Ass. maanna suliarineqartut - kommuunillu suliassarisaminnik aallartisaanissaminnut kinguartitaat aamma ilaallutik.  Product Backlog-i kommuunini suliarisani specialist-inut KIMIK iT-milu ineriartortitsisunut

attaveqaqatigiinnissamut angusassamik toraagaqarpoq - taamaakkamilu avataaniittunut atuassallugu paasiuminaassinnaalluni.

Avataaniittunut suliamut malinnaasinnaanissamut periarfissiiniarluta ”Backlog Lite” aserfatsaaliorneqartarpoq Backlog-imiit atuaruminarnerulluni aappaaniit. Allagartamit anguniagaq

tassaavoq sammisat ataasiakkaat ataqatigiissillugit allannissaat taamaalilluni allatat suliap imarisai paasikannerneqarsinnaaniassammata. Backlog-i atuaruminartup siunertarivaa qaammatikkaarlugit/Sprint-ikkaarlugit nalilersuinermi nutaanik ilaartorneqartassasoq. Naliginnaasumik qaammatip qeqqanit tamanut ammasumik takuneqarsinnaasalissaaq.

Sulinermut poortat

 

Ineriartornermut suliat ataasiakkaat naliginnaasumik malittarisassatut pingaarnertut tunuliaqutit aamma anguniakkat (ukioq 2014-2015 qaangiummat) Sulinermut poortani allaaserineqartartoq takuneqarsinnaavoq. Eqimattat PO-mi sulisut anguniarpaat sulinermut poortat suut suliarineqarsimanersut allaaserinissaat suullu naammassigaanni iluanaarutaassanersut allaaseralugit.

Sulinermut poortanut allaaserineqarneri tamanut ammasumik atuarneqarsinnaapput uanilu takuneqarsinnaallutik http://kaqa.gl/Udvikling/Arbejdspakker.

Eqimattat Project Owner-imiittut

 

Kommuunini eqimattat Project Owner-imik taasat ataqatigiimmik aaqqissuussani piginnittutut iluarsartuullugu pilersaarusiaq ingerlappaat. Eqimattap kommuunini ataatsimut sulinerni IT-kkut suliani tulleriiaarinerit pilersaarusiornerillu qaammammut Sprint-itigut allannguinerni ataatsimiinnerni aaliangertarpaat sprint-it tulliini susoqassanersoq - aningaasatigullu killigeqqusat nalunaarutigisarlugit.

Sapaatip akunneranut ataasiarlutik - naliginnaasumik tallimanngornermi - eqimattat PO-miittut suliat ingerlasut qanoq ingerlanerinik tulleriiaarisarput ass. naleqquttumik aamma pisariaqartumik aaqqitassat pilersaarummut ataatsimut ingerlasussamut saqqummiuttarlugit.

Ataqatigiimmik aaqqissuussamik ingerlatsineq

 

Ataqatigiimmik aaqqissuussamik Winformatik-itut angitigisumik paasiuminaatsigisumillu ingerlatsineq atuinerlu ataqatigiimmik aaqqissuussinermut ingerlatsinermut tunngasorpassuarnik imaqarpoq. KIMIK iT-mit ataqatigiimmik aaqqissuussamik ingerlatsinerup pissusissamisut ingerlatsinerup saniatigut ataqatigiimmillu aaqqissuussamik teknikkikkut kukkunersiuinerup saniatigut, soorlu ajornartoornerit naliginnaasut kommuunillu avaqqullugit suliassat, KIMIK iT-mit aamma allaffissornikkut suliarineqartarput. Kommuuninut ukiut 30-it KIMIK iT sullissereerluni

paasissutissarsiorfittut inissisimavoq oqartussaasunit pisiortorfinniillu atorneqarluartumik.

Ataqatigiimmik aaqqissuussami ingerlatsinermi sammisat ilagaat “Nalunaarsuutinik paarlaaqatigiinneq akiliisitsinermut oqartussanut”, tassanilu KIMIK iT ass. qaammannut eqimattanik “attaveqaqatissanik” kommuuninit akiliisitsinermullu oqartussanik ilaasulerlutik naapitaqartarput.

Allaffeqarfimmi ikiuutit

 

Suliassat annerit allaffeqarfimmut assingusut apeqqutinik akisinernik tusarniaanernullu akissutinut akiuinernik imaqarput, soorlu aamma kommuunini ataatsimut soqutigisanut IT-mut tunngasunut nakkutiginninnernik imaqarlutik. Tamakku ataqatigiimmik aaqqissuussatut ingerlatsivinni ilaatillugit suliarineqartarput.

Allaffeqarfimmi suliassat sinneri ataatsimiinnissamut piareersarnernut- naammassiinernullu aamma ataatsimut IT-mi suleqatigiinni suliassanik aserfatsaaliuinernik imaqarput nittartakkaniwww.kaqa.gl-imi aamma licensinut allaffissornernut atalluni - Suliani naammassisussani tamanna kommuunini isumaqatigiissutini tamanut atuuttuni isersinnaatitaanissaq qulakkeerniarlugu suliaalluni.

Assersuutit ilaanniippoq Microsoft licensi kommuninit tamanit atorneqartarnissaa - assersuutigalugu Windows Server-i aamma sullitanik ingerlatsinermi ataqatigiimmik aaqqissuussani, soorlu Office-kkut ingerlasuni aamma AX2012-ini sanaani atorneqartassallutik.

ERP

 

Ataatsimut tamanut ammasumik iluarsartuullugu pilersaarusiaq ERP tamanut ammasumik aningaasaqarnikkut ataqatigiimmik aaqqissuussamik ilisarisitsinissaminnik anguniagaqarput. Winformatik-ip ingerlariaasaasa ilamernga kisimi ataqatigiimmik aaqqissuussamit taarserneqarsinnaavoq. Kommuunitigut suliani pisortaqarfiup annersarigunagaasa ilaat ilimagineqarpoq Winformatik-imiit sullinneqarnissaa. ERP-mi iluarsartuullugu pilersaarusiaq taamaammat KIMIK iT suleqatigalugu paasiniarneqarpoq Winformatik-imi sulianut modulit ajornannginnerpaamik AX2012R3-kkut Prisme-mi inerniliinikkut aaqqinneqarsinnaassanersoq. KIMIK iT naatsorsuutaannit inernerit uani erserput: support.kimik-it.gl/winfosupport/Interface/prisme/Default.aspx

Killiffipput tassaavoq Winformatik-imi sulianut modulit imminnut ilannguffigineri 1/1-2018-imiilli Kommuneqarfik Sermersuumi ingerlatsinermi ilaalernikuusut ingerlalluarmata. Suli Winformatik Renovation-i ilanngunneqarnikuunngilaq Kommuneqarfik Sermersuup, maanna kommuunini kisimi atuinngitsutut inissisimasup atunngimmagu (Kommuunit allat tamarmik Winformatik Renovation-i atormassuk). Prisme pillugu paasisaqarnerorusukkuit Winformatik-imilu suleqatigiinneq pillugu paasisaqarusukkuit una takuuk: http://kaqa.gl/Prisme

Pikkorissarnerit

 

Pikkorissarnernut Winformatik-ip tungaatigut tamakkiisumik soqutiginnittoqartuaannarpoq.

Modulinut nutaanut atuutereersunullu. Tamanna nuannerpoq pikkorissarnerni unammillernartut annertuut kommuunit aqutassaannit allisaanerminni sulianilu assigiinngitsuni paasisimannittunik aalajangiussinernut aaqqiisinnaammata. Backlog-imi taamaammat atuisunut ilinniartitsineq aamma pikkorissarnernut atortussat aaliangersimasumik ilaapput - tamatigullu nutaanik imaluunniit pikkorissarnermut atortunik nutaanngorsaanissamut pisariaqartitsisoqaraangat uummaqqittarlutik. Pikkorissarnernut atortut atuuttut uani nassaarineqarsinnaapput http://kaqa.gl/Anvendelse/Kursus-selvstudier

Piviusunngortitsinissamut tapersiineq

 

Akulikitsutigut ataqatigiimmik aaqqissuussat tamarmiusumit ineriartorneq ilaminiinnannguaraa imaluunniit atortorissaarut aallartissagaangat ilaminiinnaalluni. Ataqatigiimmik aaqqissuussap atulersinnissaa suliamik annertuumik pisariaqartitsisarpoq pissutigalugu kommuunini sulisut piffissaqarlutillu periarfissaqaraangata aatsaat atulersinnaammat. Piviusunngortitsineq kommuunit malillugit kommuunit ataasiakkaarlugit akilerneqartussaapput, kisianni ass. ataatsimut suliniutini aamma ataatsimut nangitsinerni uuma ataani nalunaarutigineqartarluni.

Iluarsisassamerngit ineriartornissamullu kissaatit

 

Kommuuninut isumaqatigiissutit malillugit ineriartornissamut kissaatit minnerit - soorlu erseqqarissumik silappaarissumik nipillit ullulli ikitsunnguit ingerlanerini naammassisinnaarpasissut - aallartinneqarsinnaapput KIMIK iT-miit attaviginnittoqaruni eqimattallu iluanni suliat pillugit naatsorsuinerni ataatsimiinnerni piaartumik paasitinneqartussanngorpata.