Suliassarisat

§ 1

Qarasaasiaqarnermut ataatsimiititaliap siunertai

Kommuneqarfiit ataatsimoorlutik qarasaasiatigut ataatsimiititaliaat tassaavoq "Kommuneqarfiit ataatsimoorlutik qarasaasiatigut suleqatigiiffiannut", KAQA-mut suleqatigiissitatut aqutsisussaq, siunertaralugu KAQA-mi ilaasortanut kommuninut iluaqutaasinnaasunik suliniutinut, iliuuserisaasunut sammisassanullu aallarniisussaaneq, ilanngullugit

  • Kommuneqarfinni ataatsimoorussatut ineriartortitsinissamik suliassat suliniutillu ingerlanniarneqartussat aalajangersorlugillu tulleriissaarnissaat
  • "Kommuneqarfiit ataatsimoorussatut Ineriartortitsinissamut agguaassassaannut" suliffeqarfinnut atatitanut ataasiakkaanut kommunit ukiumoortumik akiliutaasa annertussusaanik aalajangiussineq aqqutigalugu kommuneqarfiit ataatsimoorlutik ineriartortinnissaannut aningaasaqarnikkut killissaasup aalajangersornissaa isumannaarnissaanullu peqataaqataanissaa
  • Qarasaasiaqarfimmi kommunit attaveqarfilikkat pingaarnertut pilersuisuinit isumaqatiginninniarnerni isumaqatiginninniaqataasarnissaa
  • Qarasaasiaqarfimmi pisariaqartitanik siunnersuutigisariaqartunillu iliuuserisassat pillugit kommunit attaveqarfilikkat siunnersornissaat
  • Qarasaasiaqarfiit tungaatigut apeqqutissanut allanut tamanut kommunit attaveqarfilikkat soqutigisarisaanik sapinngisamik isumaginninnissaq.

 

§ 2

Qarasaasiaqarnermut ataatsimiititaliap suliassai

Qarasaasiaqarnermut ataatsimiititaliaq ukiut tamaasa ataatsimiititalip suliai pillugit ukiumoortumik nalunaarusiortarpoq. Tassani inassutaasut ilanngunneqartarput, tassalu ataatsimiititaliap naliliinera naapertorlugu kommunit attaveqarfilikkat immikkoortortat sorliit politikkikkut nakkutigisariaqagaannik, kiisalu qarasaasiaqarfimmi piviusunik suliniutinik sorlernik kommunit kaammattortariaqarnerannik imaqartunik. Nalunaarummut atatillugu Qarasaasiaqarnermut ataatsimiititaliaq qarasaasiaqarfimmi ukiup tullissaanut ataatsimiititaliap piviusunik tulleriiaarineranik imalimmik pingaarnertut suliniutissanut pilersaarut nalunaarutigisarpaa. Ataatsimiititaliap pingaarnertut suliniutissanut pilersaarutaa tunngavigalugu ukiumut tullermut Kommuneqarfiit ataatsimoorlutik ineriartortitsinissamut agguaassassaasa annertussusaanut tamakkiisumut pisariaqartitassatut naatsorsuutigisat pillugit ukiut tamaasaa, 1. juuni tikitsinnagu Qarasaasiaqarnermut ataatsimiititaliaq saqqummiussaqartarpoq. Nalunaaruteqarneq Kommuneqarfiit atatsimoorlutik qarasaasiatigut suleqatigiiffiata pingaarnertut pilersuisunit aamma/imaluunniit suliassanik suliarinnittorsiorsimanerinik isumaqatiginninniarnerit tunngavigalugit pisarpoq. Pisariaqartitsineq naapertorlugu Qarasaasiaqarnermut ataatsimiititaliap sammisatigut suliniutinullu suleqatigiinnit aalajangersimasunik amerlassusilinnik inuttalersuillunilu pilersitsisarpoq, taakku aaqqiinissamut pisariaqartitsinerit suussusersisassavaat, piviusunik ineriartortitsinermik suliassat ingerlattarlugit.

 

§ 3

Qarasaasiaqarnermut ataatsimiititaliap inuttalersornera

Kommuneqarfiit ataatsimoorlutik qarasaasiatigut suleqatigiiffianni peqataallutik kommunit tamarmiusut Qarasaasiaqarnermut ataatsimiititaliamut ilaasortassamik ataatsimik toqqagaqartarput. Ataatsimiititaliap ilaasortai imatut toqqarneqartarput sapinngisamik kommunini ataasiakkaani qarasaasiaqarfimmi aqutsisoqarnikkut aalajangiinissamik piginnaassuseqartumik sinniisuuniartussaallutik.

 

§ 4

Qarasaasiaqarnermut ataatsimiititaliamut aningaasaqarnermut pissutsit

Kommunit sinniisuuffeqartut namminneq ilaasortamik ataatsimiinnerni, aaqqissuussinerni il.il. peqataasarnerinut atatillugu aningaasartuutit tamaasa akilertarpaat. Qarasaasiaqarnermut ataatsimiititaliap suliaqarneranut atatillugu ataatsimoorussatut aningaasartuutit Qarasaasiaqarnermut ataatsimiititaliap aalajangiussinerata kingornatigut Kommuneqarfiit ataatsimoorussatut Ineriartortitsinissamut agguaassassaasigut akilerneqarsinnaapput.

 

§ 5

Qarasaasiaqarnermut ataatsimiititaliap ataatsimiittarneri

Ikinnerpaamik ukiumoortumik Qarasaasiaqarnermut ataatsimiititaliaq ataatsimiittarpoq. Qarasaasiaqarnermut ataatsimiititaliap siulitaasua ataatsimiigiaqqusisarlunilu taakkuninnga aqutsisuusarpoq. Qarasaasiaqarnermut ataatsimiititaliaq suliap pineqartup suliaqarfiginerani ilaasortat ikinnerpaamik affai peqataagaangata aalajangiussisarsinnaavoq. Qarasaasiaqarnermut ataatsimiititaliami taamaallaat ataatsimiittoqarsinnaavoq siulittaasoq imaluunniit taassuma taartaa, aammalu ikinnerpaamik katillugit ilaasortat sisamat najuukkaangata. Ataatsimiinnerit tamarmik ataatsimiinnissap tullissaata ulluanik aalajangiussinermik naaneqartarput. Qarasaasiaqarnermut ataatsimiititaliap ataatsimiinneri kikkunnit tamanit najuuffigineqarsinnaanngillat. Ileqquusumik ataatsimiinnerit saniatigut pisariaqassatillugu naliliiffigiguniuk siulittaasup Qarasaasiaqarnermut ataatsimiititaliaq immikkut ittunut ataatsimiigiaqqusinnaavaa. Tamatuma saniatigut siulittaasumut saaffiginninnermikkut ilaasortat immikkut ittumik ataatsimiigiaqquseqqusinnaavaat. Qarasaasiaqarnermut ataatsimiititaliami ilaasortaq ataatsimiinnissamut peqataasinnaanngikkuni ataatsimiittoqalinnginnerani Qarasaasiaqarnermut ataatsimiititaliap allattoqarfianut peqataasinnaannginneq nalunaarutigineqassaaq. Taamaattoqarpat oqaaseqaatit allassimasat ataatsimiinneq sioqqullugu nassiunneqarsinnaapput. Ataatsimiititaliap ilaasortaanut Qarasaasiaqarnermut ataatsimiititaliap allattoqarfianit ataatsimiigiaqqusissut oqaluuserisassartalik nassiussorneqassaaq, ataatsimiinnerlu sioqqullugu minnerpaamik sap. akunnerinik pingasunik sioqqutsisumik ataatsimiigiaqqusissut ilaasortanit tigoreerneqarsimasariaqarpoq. Immikkut ittumik pissutissaqaraangat sivikinngusumik nalunaaruteqarnikkut ataatsimiigiaqqusisoqarsinnaavoq. Oqaluuserisassanissaaq ataatsimiinnermi suliassat sorliit suliarineqarnissaat pillugit paasissutissat ilanngunneqassapput. Ataatsimiittoqalinnginnerani kingusinnerpaamik sap. akunnerinik marlunnik sioqqutsisumik Qarasaasiaqarnermut ataatsimiititaliap allattoqarfiata ileqquusumik ataatsimiinnerni oqaluuserisassani immikkoortortat, kiisalu taakkununnga atortussiat tigoreersimasariaqarpai. Ataatsimiittoqalersinnagu kingusinnerpaamik sap. akunnerinik sisamanik sioqqutsisumik Qarasaasiaqarnermut ataatsimiititaliami ilaasortat oqaluuserisassani immikkoortortanik ilanngussaqarnissamik piumasaqaateqarsinnaapput. Ilaasortat sioqqutsisumik paasissutissinnissaat tunaartaralugu ataatsimiinnissami atortussiat pingaarutillit oqaluuserisassat ilanngullugit pisariaqartitatut annertussusilikkat Qarasaasiaqarnermut ataatsimiititaliap allattoqarfiata nassiussorneqarnissaat isumagissavai. Qarasaasiaqarnermut ataatsimiititaliap aalajangiussineri imaqarniliami ilanngunneqassapput. Tamatumunnga allaqqaagaq ataatsimeereernerup kingorna sapinngisamik piaarnerpaamik - kingusinnerpaamillu ullut 14-it qaangiunnerini - ilaasortanut nassiunneqassaaq. Allaqqaakkap tigunerata kingorna ullut 14-it sioqqullugit ilaasortanit ataasiakkaanit allaqqaakkamut taassumunnga oqaaseqaatinik tigusaqartoqarsimanngippat imaqarniliaq akuerineqartuusutut isigineqassaaq. Imaqarniliaq Kommuneqarfiit ataatsimoorlutik qarasaasiatigut suleqatigiiffianni kommuninut peqataasunut tamanut nassiunneqassaaq, tamanullu saqqummiunneqarluni Qarasaasiaqarnermut ataatsimiititaliap nittartagaata ammasortaani.

 

§ 6

Allattoqarfiup atuuffia

Qarasaasiaqarnermut ataatsimiititaliap suliai allattoqarfittut atuuffimmit tapersersorneqarput, ataatsimiititaliap aalajangiussinerata kinguneratigut kommuninut attaveqarfilikkat akornanni imaluunniit avataaniittunut suliassanngortinneqarsinnaasoq. Allattoqarfiup atuuffiata suliassaasa ilagaat nittartakkamik ingerlatsillunilu Qarasaasiaqarnermut ataatsimiititaliap suliai pillugit paasissutissat nutarsartarnissaat. Nittartagaq kikkunnit tamanit misissugarisinnaasatut ammatitamut, aammalu suliaqarfiusup iluani Kommuneqarfiit ataatsimoorlutik qarasaasiatigut suleqatigiiffiata ataatsimiititaliaata ilaasortaannaanut ammasumut immikkoortortalerneqarsimavoq. Allattoqarfiup suliai Kommuneqarfiit ataatsimoorussatut Ineriartortitsinissamut agguaassassaannit aningaasalersorneqarput.
Suliassat nassuiarneri suliassarisallu allanngortinneri Qarasaasiaqarnermut ataatsimiititaliap malittarisassat naapertorlugit amerlanerussuteqartut akuersereernerisigut, kiisalu kommuninit sinniisuutitaqarfinnit politikkikkut akuersissuteqarnikkut taamaallaat pisinnaapput.

 

 

Atuutilerfia

Taamatut Kommuneqarfiit ataatsimoorlutik qarasaasiatigut suleqatigiiffiata 2. april 2001-mi ataatsimiinnerani 2. april 2001-imi atuuttussanngorlugu akuersissutigineqarpoq.